Dirigent Jiří Petrdlík

15.2.2016 / Hudba v miléniu / Martina Klausová
Dalším hostem Marka Šulce v pořadu Hudba v miléniu je dirigent Jiří Petrdlík.

Jiří Petrdlík /1977/ náleží k nejvýraznějším dirigentským osobnostem své generace. Kromě klavíru a trombónu vystudoval dirigování (1995-2000 Pražská konzervatoř, 2000-2005 Hudební fakulta AMU Praha) pod vedením prof. Miroslava Košlera, Miriam Němcové, Jiřího Bělohlávka, Radomila Elišky, Františka Vajnara a dalších. Své vzdělání si doplnil na mistrovském kurzu šéfdirigenta Newyorské filharmonie prof. Kurta Masura ve Wroclawi.

V letech 2002-2009 byl postupně angažován jako dirigent Národního divadla v Brně a šéfdirigent Městského divadla v Brně, od roku 2005 je dirigentem divadla J. K. Tyla v Plzni. Jako host je pravidelně zván ke spolupráci s významnými operními scénami v Evropě i USA (např. Teatro di Messina, Theatre du Capitol de Toulouse, Mazowiecki Teatr Muzyczny Warszawa, North Texas University Opera, Národní divadlo v Praze, Pražská komorní opera ad.).

Na poli symfonické hudby Jiří Petrdlík spolupracuje s předními českými i zahraničními orchestry (např. Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK, Symfonický orchestr Českého rozhlasu, Český Národní SO, Moravská filharmonie Olomouc, Severočeská filharmonie Teplice, Jihočeská komorní filharmonie České Budějovice, Wroclawská filharmonie, MTM Orchestr Warszawa aj.). Pravidelně vystupuje na mnohých hudebních festivalech v Evropě, Japonsku a USA. Od sezóny 2011/2012 stojí v čele Káhirského symfonického orchestru jako jeho umělecký ředitel a šéfdirigent.

Jiří Petrdlík se také angažuje v oblasti sbormistrovské (v letech 2002-2010 působil jako sbormistr VUS UK, od roku 2009 je uměleckým šéfem Pražského smíšeného sboru), muzikologické (Univerzita Karlova), publikační a pedagogické (Konzervatoř J. Ježka v Praze). S úspěchem se zúčastnil několika soutěží (např. Praga Cantat, American Opera Competition, D. Flick Conductor Competition London). Je dlouholetým členem poroty soutěže Praga Cantat, výboru Společnosti A. Dvořáka a zakládajícím členem Společnosti Z. Fibicha. Jeho široký repertoár zahrnuje skladby nejrůznějších hudebních žánrů, stylů a epoch. V rámci své nahrávací činnosti Petrdlík často věnuje pozornost zřídka uváděným dílům (např. Gluck - Ezio - nahrávka pražské verze opery ve světové premiéře, Beethoven - Kantáta na smrt císaře Josefa II., Kantáta ke korunovaci císaře Leopolda II., Foerster - Glagolská mše, Fibich - Missa brevis ad.)

Premiéru pořadu si poslechněte v úterý 16. února v 19 hodin. Reprízy jsou připraveny na pátek 19.2. ve 22:00 a sobotu 20.2. v 11:00.