Věděli jste, že Svaz lyžařů v Království českém je nejstarším národním lyžařským svazem na světě?

Vzpomínáte na českou rodinnou komedii režisérky Věry Plívové-Šimkové z roku 1980 Krakonoš a lyžníci? Půvabný příběh o lidech z hor navazující na legendy a pohádky kraje se točí kolem počátků lyžařského sporu u nás. Odehrává se na počátku minulého století, kdy se v Krkonoš objevila novinka - lyže. Svaz lyžařů v Království českém založili Josef Rössler-Ořovský a Jan Buchar před 120 lety, 21. listopadu 1903.

Autorem hudby k půvabnému vyprávění o dvou malých klucích a jejich příteli, proslulém pašerákovi, který má v dětské fantazii všechny vlastnosti pána hor, Krakonoše, byl nezapomenutelný mistr populárních a filmových melodií Petr Hapka.

Rössler-Ořovský_Josef.jpg

Josef Rössler-Ořovský (©Wikipedie)

Před 120 lety založili Josef Rössler-Ořovský a Jan Buchar Svaz lyžařů v Království českém

Svaz lyžařů v Království českém založili 21. listopadu 1903 v Jablonci nad Jizerou jako první národní lyžařský klub v Evropě mimo Skandinávie. Nadšený sportovec a neúnavný propagátor sportu Josef Rössler-Ořovský na onen den svolal do jabloneckého hotelu Ráj zástupce všech tří v té době existujících českých lyžařských spolků. Nešlo však rozhodně o počátek lyžování. Archeologické vykopávky z území dnešního Norska, Švédska či Ruska podávají svědectví o lyžích už z doby cca 5000 let před naším letopočtem.

V listopadu 1903 byl tak položen základní kámen Svazu českých lyžařů, ovšem stanovy spolku byly schváleny tehdejším Císařským a královským místodržitelstvím v Praze až o tři roky později s novým názvem Svaz lyžařů v Království českém. Čeští lyžaři se v počátcích svazu stali průkopníky tohoto sportu nejen na našem území, ale i významnými iniciátory vzniku Mezinárodní lyžařské federace. Brzy po vzniku svazu se čeští lyžaři začali prosazovat také na prvních vrcholných mezinárodních závodech.

Rossler_lyze.jpg
  • Josef Rössler-Ořovský (uprostřed) s bratrem Karlem (druhý zleva) (©Wikipedie)

Josef Rössler-Ořovský lyžoval s bratrem na Václavském náměstí

Všestranný český sportovec a sportovní organizátor Josef Rössler-Ořovský, křtěný Josef Ludvík (1869-1933) patří k největším postavám českého sportu a má zásluhy na zavedení řady sportů v českých zemích i založení četných sportovních klubů a sportovních svazů. On sám byl výborným veslařem, ale angažoval se i v rychlobruslení, ledním hokeji, tenise, jachtingu lehké i těžké atletice, fotbalu a kanoistice. Byl také výtečný diplomat, hovořil několika jazyky. Byl to právě on, kdo má spolu s Jiřím Guthem-Jarkovským zásluhu na tom, že se čeští sportovci zúčastnili letních olympijských her 1912 ve Stockholmu jako samostatná země.

Josef Rössler-Ořovský studoval reálné gymnázium v Jindřichově Hradci, pak v Hradci obchodní akademii. Po studiích chemie v Praze odjel do ciziny a žil v Paříži, Terstu a v Londýně. Po návratu do Prahy se stal šéfem drogistického velkoobchodu J. K. Rössler v Praze.

Se sportováním začal už jako chlapec; jako dvanáctiletý založil spolu se svými spolužáky Bruslařský klub, a ještě během studií uspořádal v roce 1887 jedny z vůbec prvních atletických závodů. Jako student měl ovšem sport zakázán, a tak si vytvořil pseudonym Ořovský, který si zvolil podle toho, že Rössl je německy oř.

V roce 1887 také dostal z Norska brusle a dva páry lyží, které si objednal v podstatě omylem. Když si psal o ceník bruslí, připsal totiž pod jméno „Bruslařský klub Praha“, což si v Norsku vyložili jako Bruslar ski klub – Bruslarův lyžařský klub – a ke katalogu bruslí přiložili i nabídku lyží). Lyže pak vyzkoušeli se svým bratrem v noci z 5. na 6. ledna 1887 přímo v Praze, na Václavském náměstí.

Lyžování, tenis, jachting, atletika, fotbal. Šíře sportovních aktivit Josefa Rösslera-Ořovského byla neobyčejná

21. listopadu 1887 založil ski-klub, první lyžařský klub v Evropě mimo území Skandinávii, v roce 1893 založil první Český lawn tennis club a Český yacht klub. V březnu 1896 řídil první derby Sparta-Slavia, ke kterému též přeložil první fotbalová pravidla.

V letech 1896 až 1897 spolupracoval s dr. Jiřím Guthem na možnosti založení Českého olympijského výboru, což se jim podařilo až v roce 1899. Než k tomu došlo, založili roku v květnu 1897 Českou amatérskou atletickou unii, jejímž prvním jejím předsedou byl dr. Guth, druhým Rössler-Ořovský.

Dne 21. listopadu 1903 byl z jeho iniciativy založen Svaz lyžařů Království českého, roku 1906 vznikla Česká lawn-tenisová asociace, roku 1908 Český svaz hokejový, roku 1910 Ústřední svaz těžké atletiky, roku 1913 Český svaz šermířský. Po vzoru vodních skautů ve Stockholmu založil také první český oddíl vodních skautů a položil tak základ českému vodnímu skautingu. V roce 1908 vznikl další orgán, Česká sportovní rada. Ta byla po léta protiváhou Českého olympijského výboru, po čase však oba orgány pozvolna splynuly.

Za svou činnost byl jmenován rytířem francouzského řádu Čestné legie, důstojníkem francouzské legie, vyznamenán vysokým holandským řádem a jako olympijský činovník obdržel medaile řeckou, švédskou, belgickou, zlatou francouzskou a čs. ministerstva zdravotnictví a tělesné výchovy. Když už mu jeho zdravotní stav nedovoloval účastnit se spolkové práce, byl stále činný jako publicista a poradce.

Jan_Buchar_(1859-1932).jpg

Jeden z prvních krkonošských lyžařů se významnou měrou zasloužil i o rozvoj turistiky v Krkonoších

Dalším z průkopníků českého lyžování a horské turistiky v Krkonoších byl učitel Jan Buchar (1859-1932). V zimě 1892-93 byl jedním z prvních krkonošských lyžařů, následně společně s pražským Ski klubem, jehož předsedou byl právě Josef Rössler-Ořovský, organizoval množství horských túr a propagačních přednášek a v roce 1903 se podílel na založení Svazu českých lyžařů, jehož se stal prvním předsedou.

Jan Buchar se také výrazně podílel na rozvoji turistické infrastruktury – značkování tras, kartografii, zřizování nocleháren. Věnoval se také spisovatelství a přednáškové činnosti. Například v listopadu 1908 uspořádal v pražské Měšťanské besedě prezentaci spojenou s promítáním.

Byl také botanikem a znalcem krkonošské květeny. Stal se předsedou krkonošské župy Klubu československých turistů. Za zásluhy o popularizaci sportu i rozvoj regionu byl oceněn čestným členstvím v několika sportovních klubech a čestným občanstvím v Jilemnici a dalších obcích.

Úvodní foto: Krakonoš a lyžníci (©Státní fond kinematografie)

Podcast