Dvořákovo Stabat Mater bude řídit šéfdirigent FOK Tomáš Brauner

K Velikonocům neodmyslitelně patří uvedení Dvořákova oratoria Stabat Mater ve Smetanově síni Obecního domu v podání Symfonického orchestru hl. m. Prahy FOK. To letošní připadá na Škaredou středu 27. března a řídit ho bude šéfdirigent orchestru Tomáš Brauner. Zpívat bude Český filharmonický sbor Brno pod vedením sbormistra Petra Fialy, v sólech se představí Jana Sibera (soprán), Jana Hrochová (alt), Daniel Matoušek (tenor) a Jan Šťáva (bas

„Dvořákovo Stabat Mater je mimořádně emočně i hudebně nabité dílo s monumentálním vyvrcholením, prodchnuté vírou a neutuchající nadějí,“ říká Tomáš Brauner.

Tomas_Brauner_hires_18_(c)_PetraHajska.jpg
  • Tomáš Brauner (©Petra Hajská)

Antonín Dvořák se ke zkomponování oratoria na bolestný text Stabat Mater uchýlil v tragickém životním období, kdy mu v krátkém čase postupně zemřely všechny tři jeho děti. Dvořákovo ztvárnění patří mezi ty nejslavnější a nejpropracovanější. Ve vypjatém rozpoložení Dvořák vytvořil ušlechtilou a hlubokou hudbu, která je intenzivně účastná s lidským údělem při vědomí božího řádu, ke kterému se člověk má vztahovat nejen v těžkých chvílích.

Sekvence Stabat Mater – prastarý text, pojednávající o utrpení matky a o vykoupení, se stala podkladem pro díla mnoha skladatelů, a to přes skutečnost, že od Tridentského koncilu do roku 1727 byla vyloučena z oficiální liturgie. Jmenujme například Giovanniho Pierluigiho da Palestrinu nebo Orlanda di Lasso. Krátce po povolení užití sekvence v liturgii ji zhudebnil například Giovanni Battista Pergolesi a následovali ho další skladatelé, jako třeba Gioachino Rossini. Obraz Panny Marie, truchlící nad tělem ukřižovaného Syna, se tak stal symbolem křesťanských Velikonoc.

Slovo dramaturga FOK Martina Rudovského

„Zkomponovat Stabat Mater se dá považovat za jakousi životní metu každého skladatele. U Antonína Dvořáka tomu nebylo jinak, ačkoli okolnosti v jeho případě provázel hluboký osobní zármutek. Toto velkolepé dílo je zaslouženě považováno za jednu z nejsilnějších orchestrálních skladeb – u nás i ve světě se jí dostává podobného ohlasu jako velkým dílům mistrů Händela, Haydna nebo Beethovena. Hluboce emotivní oratorium o truchlící Panně Marii, které zdobí pestrobarevná instrumentace a výjimečná práce s hlasy, uvádíme každoročně ve velikonočním čase, tentokrát pod vedením šéfdirigenta Tomáše Braunera.“

Zdroj: TZ
Úvodní obrázek: Stabat Mater (©archiv FOK)

Podcast