Dvousetletá historie zn. Lobmeyr je spojená s českým sklem

Uměleckoprůmyslové museum v Praze připravilo k 200. výročí firmy J. & L. Lobmeyr výstavu, jež představuje prostřednictvím bohatého výběru exponátů nejen historii a produkci přední světové sklářské firmy, ale zaměřuje se také návrhářskou tvorbu řady uměleckých osobností, které v 19. a 20. století s firmou spolupracovaly.

Výstava k 200. výročí firmy J. & L. Lobmeyr klade také důraz na skutečnost, že od počátku své existence byla vídeňská firma pevně spjata se sklárnami a rafineriemi v Čechách a měla i svoji pobočku v Kamenickém Šenově. Při procházení výstavou budou mít její návštěvníci možnost ocenit zásadní podíl českých skláren a rafinérií na podobě lobmeyrského skla.

Ojediněle dlouhá historie firmy Lobmeyr začala v malém obchodě sklem, který si v roce 1823 v centru Vídně otevřel sklenář Josef Lobmeyr (1789–1855). Rychlý rozvoj a úspěšnost prodeje, zaměřeného od počátku na nápojové a dekorativní sklo a postupně i na lustry a zrcadla, se opíraly nejen o Lobmeyrovy podnikatelské schopnosti, ale i o jedinečnou kvalitu a vynikající uměleckořemeslné zpracování skla dodávaného sklárnami a rafinéry ze Šumavy a severních Čech. Narůstající renomé firmy, v jejímž vedení pod názvem J. & L. Lobmeyr pokračovali synové Josef ml. (1828-1864) a Ludwig (1829–1917) Lobmeyrové, završilo roku 1860 udělení prestižního titulu c. k. dvorního sklenáře a prodejce skleněného zboží.

Zásadní změnu v orientaci firmy J. & L. Lobmeyr přinesla účast na světových výstavách 19. století. Na počátku nového století předal Ludwig Lobmeyr firmu svému synovci Stefanu Rathovi. Roku 1918, po vzniku Československa, zakládá Stefan Rath v Kamenickém Šenově samostatnou pobočku a dílnu pod názvem „J. & L. Lobmeyra synovec Štěpán Rath. V roce 1945 se Stefan Rath vrací z Vídně do Kamenického Šenova, kde až do roku 1951 pokračoval ve vedení firmy, od roku 1948 znárodněné jako Umělecké sklo, n. p., závod Lobmeyr. Jako stipendistka zde vytváří své první návrhy tenkostěnného skla Věra Lišková, její práce jsou s velkým úspěchem vystaveny v roce 1949 v Muzeu moderního umění v New Yorku. Roku 1994 navazuje Peter Rath na ideu svého dědečka Stefana a zakládá v Kamenickém Šenově Sklářský ateliér Kamenický Šenov Petr Rath s.r.o.

Se značkou Lobmeyr byla už od počátku a stále je vždy spojena nejen snaha reagovat na aktuální a moderní proudy v uměleckořemeslné tvorbě, ale i potřeba se na hledání nových cest podnětně spoluúčastnit. Svědčí o tom také dlouhá řada uměleckých osobností, návrhářů a designerů, s nimiž firma spolupracovala a spolupracuje.

Sklo se značkou J. & L. Lobmeyr, ať už historické či současné, vždy stojí na nejvyšších stupních projevů sklářské kultury. Nebylo by tomu však bez zásadního podílu výrobců lobmeyrského skla – skláren a rafinérských dílen v Čechách. Bez sklářských mistrů, brusičů, rytců či malířů, kteří do řemeslně náročného provádění výtvarně jedinečných návrhů předních umělců vkládali veškerý um a zkušenosti se zpracováním hmoty skla.

Foto: Nápojová souprava. Série Bronzit F mit Gold. Návrh Josef Hoffmann, 1912, provedení Meyrův synovec, Adolfov u Vimperka (sklo), Karel Fiedler, Kamenický Šenov (malba). Bezbarvé sklo foukané do formy, bronzitový dekor – malba redukční černou lazurou, leptaná, malba zlatem. Láhev se zátkou, pohár na sekt, pohár na víno, číška na vodu, číška na likér. (©Sbírka UPM)

Podcast