Kněžíková, Šrejma, Březina i Pučálková. Písňová tvorba nejen světových, ale i českých autorů ve Stavovském divadle

K pestrosti repertoáru Opery Národního divadla přispěje v sezoně 2023/2024 osm písňových recitálů.

Na úspěšné provedení Schubertovy Zimní cesty v lednu 2023, při kterém si Opera Národního divadla ověřila nejen akustické možnosti prostoru obvykle vymezeného pouze účinkujícím, navážou v sezóně 2023/24 dopolední koncerty na jevišti Stavovského divadla. Vzájemná blízkost interpretů a diváků umožňuje intenzívní vzájemné prožití přednášených skladeb a mimořádný zážitek zvýrazněný jindy skrytým prostředím divadelního jeviště i samotným okolím staré Prahy.

Právě z její bohaté hudební historie vychází dramaturgie recitálů, která ve své jarní části rozšiřuje svůj záběr s ohledem na Rok české hudby 2024 o další okruhy skladatelů. Zazní tak díla Richarda Wagnera, Carla Marii von Webera, Franze Liszta, Františka Škroupa, Ladislava Dusíka, Bedřicha Smetany, Antonína Dvořáka, Leoše Janáčka, Vítězslava Nováka, Pavla Haase a mnohých dalších.

Vedle renomovaných pěvkyň a pěvců Opery Národního divadla byly přizvány také studentky a studenti Pražské konzervatoře a HAMU, protože vedení a dramaturgie Opery Národního divadla a Státní opery věří, že podpora jejich talentu je důležitou investicí do budoucnosti naší hudební kultury a zároveň jistě vítaným zpestřením v podobě dosud málo známých mladých umělkyň a umělců. Pro zajištění mimořádného zážitku navázalo Národní divadlo spolupráci se společností C. BECHSTEIN EUROPE s.r.o., která patří mezi nejprestižnější výrobce klavírů, k nimž v minulosti usedali mimo jiné právě Franz Liszt či Richard Wagner.

Program písňových recitálů , Stavovské divadlo | 11.00

Písňový recitál I
Wagner - Škroup - Smetana
Štěpánka Pučálková, Tereza Papoušková, Martin Šrejma, klavír: Zdeněk Klauda
Ševčík Quartet
dne 23. 9. 2023

Písňový recitál II
Beethoven - Weber - Liszt
Kateřina Kněžíková, Daniel Matoušek, Miloš Horák, klavír: Martin Levický
dne 1. 10. 2023

Písňový recitál III
Kittl - Blodek
Michaela Zajmi, Lukáš Bařák, klavír: Bronislav Procházka
dne 28. 10. 2023

Písňový recitál IV
Müller - Škroup - Rössler-Rosetti - Dusík
Yukiko Kinjo, Josef Moravec, klavír: Lucie Pirochová
dne 1. 11. 2023

Písňový recitál V
Tomášek - Voříšek
Magdaléna Heboussová, Yukiko Kinjo, Anna Moriová, Jaroslav Březina, klavír: Martin Levický
dne 1. 2. 2024

Písňový recitál VI
Kalivoda - Veit
Arnheiður Eiríksdóttir, Daniel Matoušek, klavír: Zdeněk Klauda
dne 23. 3. 2024

Písňový recitál VII
Dvořák - Suk - Novák
Markéta Klaudová, Michaela Zajmi, Josef Moravec, klavír: David Švec
dne 20. 4. 2024

Písňový recitál VIII
Janáček - Haas - Reichl
Marie Šimůnková, Martin Šrejma, Roman Vocel, klavír: Lucie Pirochová
Dne 1. 5. 2024

Foto: Stavovské divadlo (©Wikipedie)

Podcast