Autorkou Oldenburgské hymny byla švédská princezna Cecilie, která se zasloužila i otevření prvního městského divadla v Oldenburgu

27. ledna 1844 zemřela Cecilie Švédská, hudební skladatelka, švédská princezna a sňatkem oldenburská velkovévodkyně. Narodila se 22. června 1807 ve Stockholmu jako dcera krále Gustava IV. Adolfa a Frederiky Dorotey Bádenské.

Po narození vyrůstala Cecilie Švédská pod dohledem královské guvernantky Šarloty Stierneldové. Po převratu v roce 1809 musela s rodinou opustit Švédsko a žít v matčině rodném Bádensku. Roku1812 se rodiče rozvedli, a Cecilie pak vyrůstala především u své babičky Amálie Hesensko-Darmstadtské v Bruchsalu.

V roce 1830 se Cecilie setkala velkovévodou Augustem I. Oldenburským a už po pouhé jedné hodině vzájemné konverzace byla dohodnuto, že bude svatba. Cecilie tedy odjela k bratrovi do Vídně, kde se za přítomnosti rakouského císaře Františka I. sňatek uskutečnil a v červnu 1831 se Cecilie přestěhovala do Oldenburgu.

AugustOld.jpg
  • August I. Oldenburský (©Wikipedie)

Cecilie ovšem nebyla vévodovou první manželkou. Její o 24 let starší manžel se ženil už potřetí. August I. Oldenburský působil po studiích v Lipsku jako guvernér Estonska a po účasti ve válkách proti Napoleonovi se vrátil nejprve do Ruska, kde svého času též pobýval, a v roce 1816 zpět do Oldenburkého velkovévodství.

V Schaumburku pak uzavřel první dvě manželství, a to s dcerami knížete Viktora II. Anthaltského. Nejprve v roce 1817 s princeznou Adélou a později, po její smrti, v roce 1825 s její mladší sestrou princeznou Idou. Když zemřel i Ida, oženil se 5. května 1831 s dcerou švédského krále Gustava IV. Adolfa, tedy Cecílií. Všechny tři manželky mu zemřely – což v té době ostatně bohužel nebylo nic neobvyklého - po nebo na následky porodu. I svou třetí manželku August přežil, a to o devět let.

August s Cecilií měli tři syny. Prvorozený Alexandr zemřel deset dní před svými prvními narozeninami, druhorozený Mikuláš se dožil čtrnácti měsíců, až třetí Elimar Antonín Günther přežil do dospělosti. Cecilie ovšem zemřela 27. ledna 1844, čtyři dny po jeho porodu, na horečku omladnic ve věku nedožitých 37 let. Pohřbena byla ve vévodském mauzoleu na hřbitově svaté Gertrudy v Oldenburgu.

Během svého života se Cecilie se živě zajímala o kulturu. Jako velkovévodkyně složila melodii k oldenburské hymně. Hymna byla později Theodorem von Kobbe rozšířena o text a pojmenována Heil dir, o Oldenburg’. V roce 1833 podpořila Cecilie založení prvního městského divadla v Oldenburgu. S oldenburským obyvatelstvem si ovšem nijak zvlášť blízká nebyla a její život se odehrával především ve dvorních kruzích. Přesto její jméno nese most, náměstí, silnice, škola a také oblast Cäciliengroden v Jadebusenu u Wilhelmshavenu.

Cecilie Švédská (©Wikipedie)

Podcast