Nejen proslulé železářství, ale i hudba, literatura, divadlo. Seznamte se s rodinou Rottových

30. června 1868 zemřel významný český podnikatel, výrobce a vynálezce žesťových hudebních nástrojů August Jakub Rott. V jeho rozvětvené rodině najdeme i podporovatele Zlaté kapličky a dvě slavné české spisovatelky.

Vynálezce žesťových nástrojů měl firmu na pražských Vinohradech

August Jakub Rott, někdy uváděný též jako August Jindřich Rott, August Heinrich Rott (německy), August Henri Rott (francouzsky), či Augusto Enrique Rott (španělsky) se narodil 30. dubna 1815 v Českém Brodě, kde také získal základy hudebního vzdělání a později v místním kostele na kůru troubil na lesní roh.

V roce 1825 odešel August Jakub Rott do Prahy za svým o dva roky starším bratrem Vincencem Josefem, aby se tu vyučil nástrojařem. Po vyučení se v roce 1829 vydal na zkušenou do světa; pracoval ve Vídni, Štýrském Hradci, Terstu a Miláně.

V roce 1839 si spolu s bratrem Vincencem Josefem společně otevřeli pod značkou Gebrüder Rott (Bratři Rottovi) dílnu na žesťové hudební nástroje. Ta se během krátké doby rozrostla, a tak ji bratři po dvou letech spolupráce rozdělili. Zatímco Vincenc Josef se věnoval pozdější firmě V. J. Rott, August si ponechal hudební dílnu a v roce 1841 ji převzal pod vlastním jménem August Jindřich Rott, resp. August Heinrich Rott. Podnik přestěhoval na pražské Vinohrady, v roce 1844 založil filiálku ve Vídni a později zřídil i prodejní sklady v Benátkách a v Neapoli.

Firma August Jindřich Rott vyráběla nástroje především pro vojenské hudby, zejména kapely rakouské armády. Se svými nástroji se zúčastnila s úspěchem i mnohých světových výstav (1851 Londýn, 1854 Mnichov, 1855 Paříž, 1862 Londýn, 1867 Paříž), odkud si odvezla nejedno ocenění.

August Jindřich Rott má na svém kontě i řadu vylepšení žesťových nástrojů; dokonce je autorem některých z nich. Vynalezl např. návěstný roh pro rakouskou armádu (1849), miniaturní kornet in F se 4 zákružkovými ventily, glagol (1861), vyvinul nový druh strojivových loveckých trubek s několika klapkami (1865).

S manželkou Marií měl August Jindřich Rott syna Františka Karla (1850-1917), který se u otce vyučil a po otcově smrti roku 1868 firmu pod názvem August Henri Rott fils / August Jindřich Rott syn převzal a rozšířil.

profimedia-0184367426 u rotta.jpg
  • Železářství U Rotta (©Profimedia)

Neméně úspěšný bratr založil proslulé železářství na Starém Městě

Vincenc Josef Rott, také Vincenz Joseph, se po oddělení společného podnikání s Augustem Jindřichem vydal vlastní cestou a založil železářský obchod „se zbožím norimberským“, tedy hodinami, hodinářským zbožím a hudebními nástroji na východní straně Malostranského náměstí v domě čp. 10. Stalo se tak 1. listopadu 1840, a firma nesla název V. J. Rott.

Roku 1841 se Vincenc Josef oženil s Marií Eckhardtovou, dcerou pražského měšťana a kováře a v roce 1855 vzrůstající firmu, kterou společně provozovali, tehdy již velkoobchod, přestěhovali do nově zakoupeného domu na druhé straně náměstí (č. p. 142/I). Kromě obchodních aktivit byl Vincenc Josef Rott činný i v politice; účastnil se aktivně událostí roku 1848.

Manželé Rottovi měli osm dětí, tři syny a pět dcer, z nichž Julius a Ladislav převzali rodinný obchod a jak oni, tak jejich potomci pak slavné železářství vedli a rozšiřovali až do roku 1948. Po únoru 1948 „správci národního majetku“ firmu převedli do znárodněného podniku, jako část Kovomatu. Ten zůstal na Malém náměstí až do roku 1993.

Dcera Vincence Josefa Anna se provdala za pražského podnikatele Václava Friče, který se jako jeden z prvních zabýval fotografií; dělal v Praze první fototypické tisky a vydal brožurku O světlotisku. Když se roku Václav Frič roku 1862 vrátil z cest po Francii a Anglii, založil v Praze malý obchod s technickými předměty a později se zcela specializoval na přírodniny, zejména školní pomůcky. Jeho podnik měl velký úspěch, Frič exportoval do řady zemí a získal řadu čestných uznání na výstavách, zejména Zlatou medaili v Paříži roku 1889. Jeho obchod ve Vladislavově ulici v Praze fungoval až do padesátých let 20. století.

Karolina_Svetla_02.jpg

Karolína Světlá (©Wikipedie)

Rod Rottů podporoval vznikající českou národní kulturu a umění

Vincenc Josef podstatně přispěl na sbírky pro stavbu Národního divadla a v jeho podpoře pokračovali i jeho synové - Ladislav, který také podstatně přispěl na obnovení divadla po požáru, i Vincenc Josef, který byl navíc také členem Společnosti Národního muzea a sběratelem starého umění; sbíral zejména bohoslužebné předměty a devocionálie, včetně textilií.

Rodina Rottova byla též spřízněna se sestrami spisovatelkami Karolínou Světlou a Sofií Podlipskou, a to po meči – měli společného praděda - Jakuba Rotta.

Úvodní foto (©Profimedia)

Podcast