Blatenská Noc kostelů a znovunalezené varhany

Vystoupení Komorního orchestru města Chomutov zítra zahájí veřejnou sbírku na návrat znovunalezených blatenských varhan do kostela sv. archanděla Michaela.

V pátek 2. června od 19.00 hodin - v den konání celostátní akce Noc kostelů - otevře kostel sv. archanděla Michaela v Blatně u Chomutova své brány opět umění. Návštěvníky zde přivítá nejen Komorní orchestr města Chomutov, ale také věrná kartónová replika původních cenných varhan z konce 18. století. Zvenčí strohý pozdně barokní kostel překvapí svou krásnou akustikou.

Noc kostelů také symbolicky zahájí veřejnou sbírku obce Blatno na plnou rekonstrukci varhan a jejich návrat domů. Varhany od významného loketského stavitele Ignaze Schmidta byly v roce 2022 takřka zázračně nalezeny v Drážďanech u vynikajícího varhanáře Christiana Wegscheidera. Částečně zrekonstruovaný nástroj pak obec Blatno v témže roce odkoupila a nyní postupně připravuje jejich návrat. Díky podpoře Ústeckého kraje začne již letos v srpnu rekonstrukce fasády kostela.

„Když obec kostel v roce 2013 směnou získala, nikdo netušil, že zdejší původní varhany ještě existují,“ vypráví starostka obce Blatno Iveta Rabasová Houfová. „Kostel jsme chtěli přetvořit v kulturní a společenské centrum zdejšího dění. V roce 2019 jsme začali pořádat Květnovské hudební slavnosti a v létě 2021 se v blatenském kostele poprvé konal jeden z festivalových koncertů. Když jsme se pak o několik měsíců později dozvěděli o původních varhanách, bylo to neuvěřitelné.“

Letošní léto v Blatně bude probíhat ve znamení výstavy obrazů chomutovské malířky Mirky Beranové a příprav na čtvrtý ročník mezinárodního festivalu staré hudby Květnovské hudební slavnosti, které budou zahájeny koncertem v pátek 25. srpna právě v kostele svatého archanděla Michaela. Festival oslaví hudbu nejen prostřednictvím novodobých premiér, ale také malbou přímo před očima diváků, mistrovskými kursy zpěvu nebo notovou edicí zcela neznámých písní českého skladatele Johanna Josepha Röslera.

Foto: replika varhan v kostele sv. archanděla Michaela v Blatně

Zdroj: TZ

Podcast