Capella Mariana v Barokních podvečerech

Cappella Mariana představí 1. října v  kostele Matky Boží před Týnem vokální hudbu doby „předbarokní“ na přelomu 16. a 17. století. Tehdy byli Habsburkové  nejmocnějším panovnickým rodem v Evropě, a Praha se stala sídlem císařského dvora, jakož i význačným centrem vědy i umění, kde zněla ta nejlepší hudba skladatelů italských i nizozemských. 

Jako služebník Vicenza Gonzagy navštívil Prahu i Claudio Monteverdi. Jeho šestihlasá parodická mše „In illo tempore“, nazvaná podle moteta Nicolase Gomberta, které je jí předlohou, tvoří osu programu. Kontemplativně působící dílo, vydané společně s grandiózními a novátorskými Mariánskými nešporami v roce 1610, ukazuje Monteverdiho respekt ke „starému stylu“ a franko-vlámské škole a dokonalou práci s polyfonií. Vytříbenou hudbu psali však i méně známí Monteverdiho současníci a vrstevníci – třeba Giovanni Battista Steffanini – i skladatelé o generaci starší, jako byli Franz Sales či Gregorio Zucchini. 

Návštěvníci koncertu v Týnském chrámu se budou v originálním programu moci zaposlouchat do hudby Monteverdiho a ocenit tvorbu dalších především italských skladatelů, jejichž kompozice mohl slyšet sám císař Rudolf II., popřípadě i jeden z jeho nejznámějších dvořanů Tycho de Brahe, který je zde pochován. Dramaturgie večera tak připomene dobu, kdy Praha byla politickým i kulturním „srdcem“ Evropy a kdy hudbě začínali vládnout Italové…

Podcast