Červnová série premiér na MHF Leoše Janáčka

Právě probíhající festival Leoše Janáčka přináší řadu premiér, jedna z nich je dokonce světová.

Od tohoto týdne se Mezinárodní hudební festival Leoše Janáčka ponese ve znamení premiérového dění. Hned ve čtvrtek 9. června nabízí Večer festivalových premiér. Poprvé na něm zazní Koncert pro housle a dva smyčcové orchestry Trigon Lukáše Hurníka. Jde o v dobrém slova smyslu hudební “souboj” tří velkých německých B, tedy Bacha, Beethovena a Brahmse. „Motivy z jejich skladeb Lukáš Hurník vtipně zpracoval a jak sám prozradil, Bach nakonec v této hudební diskusi zvítězí,“ říká ředitel MHF Leoše Janáčka Jaromír Javůrek.

mhflj-Tomáš Brauner.jpeg

(Tomáš Brauner, foto: archív festivalu)

Festivalová premiéra to bude nejen pro tuto skladbu, ale také pro sólového houslistu Romana Patočku a dirigenta Tomáše Braunera. Koncert s Hurníkovou ostravskou premiérou logicky doplňují skladby Ludwiga van Beethovena a Johannese Brahmse. Vedle toho zazní Koncert pro klavír a malý orchestr č. 1 Ervína Schulhoffa. Německý Žid, hlásící se ale hrdě k češství, trval na tom, aby bylo jeho křestní jméno psáno česky, tedy Ervín. Do Ostravy se Večerem festivalových premiér symbolicky navrací. Byl tu sólovým klavíristou rozhlasového studia a až do roku 1939 patřil k výrazným osobnostem ostravského hudebního světa. „Neprávem na něj zapomínáme, proto jsme do programu zařadili jeho důstojný návrat,“ podotkl J. Javůrek. Sólového klavírního partu se zhostí Jan Simon.

Po zmíněném premiérami naplněném koncertu, se festivalová prvenství přesunou do Janáčkova rodiště – tedy do Hukvald. Právě tam se 12. června odehraje světová premiéra nového, přímo na objednávku festivalu vzniklého díla skladatelky, klavíristky a sbormistryně Ireny Szurmanové s názvem „Proutek z pařezu“. Skladba je určena pro sólovou flétnu a smyčcový orchestr a zazní v provedení Šárky Adamíkové a komorního orchestru Camerata Janáček pod vedením Pavla Doležala.

Ani tím ale zdaleka novinky MHF Leoše Janáčka nekončí. Dojde také na nezvyklé propojení s výtvarným uměním. Zatímco budou v Hukvaldech 12. června znít tóny „Symfonie č. 4 Hudba Soláně“ skladatele Jaromíra Podešvy a umělecký přednes literárního díla „Svatojánská noc“ Marie Podešvové, bude v Ostravském domě umění k vidění výstava výtvarného díla Františka Podešvy. Strýc skladatele Jaromíra Podešvy a manžel spisovatelky Marie Podešvové žil od konce 30. let 20. století v okolí Soláně. Výstava Podešvových prací zachycuje „magickou Soláň“ a jako doprovodný program MHF Leoše Janáčka 2022 potrvá až do 3. července.

Miloš Karadaglić- foto Lars Borges.jpg

(Miloš Karadaglić, foto: Lars Borges)

Na další premiérové počiny Janáčkova festivalu se mohou diváci těšit také 14., 16., 21. nebo 22. června. Ve festivalovém programu vystoupí charismatický Miloš Karadaglić původem z Černé Hory, polský dirigent ukrajinského původu Yaroslav Shemet a symfonický orchestr Sinfonia Varsovia. Prezident MHF Leoše Janáčka, dirigent Tomáš Netopil bude poprvé řídit Záhřebskou filharmonií, která vystoupí s vynikajícím francouzským cembalistou Jeanem Rondeau. Marek Prášil bude pro změnu poprvé dirigovat Slezskou filharmonii H. M. Góreckého. S nimi vystoupí ve své festivalové premiéře také islandská sopranistka Arnheiður Eiríksdóttir.

Yaroslav Shemet, Fot. Karol Fatyga 2.jpg

(Yaroslav Shemet, foto: Karol Fatyga )

Úvodní foto: Roman Patočka, foto: archív festivalu

Podcast