Co čeká FOK v září ?

Pocta svaté Ludmile, vystoupení na festivalu Dvořákova Praha i připomínka velkých mistrů období klasicismu.

Září bude ve znamení dvou komorních koncertů, jeden bude tradiční a jeden naopak velmi netradiční, a Symfonický orchestr FOK vystoupí také na festivalu Dvořákova Praha a u příležitostí oslav výročí úmrtí svaté Ludmily.

FOK zahraje k poctě českých patronů a Svaté Ludmily

V roce 2021 si připomínáme 1100 let od smrti svaté Ludmily. Jakožto nejstarší svaté náleží Ludmile přední místo v panteonu českých svatých, ale až spolu s ostatními může její charisma zářit tak mocně. 

Proto také Senát Parlamentu České republiky a Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK věnují slavnostní koncert nejen hlavnímu oslavenci tohoto roku, ale také dalším svatým. Koncert nazvaný K poctě českých patronů proběhne v pátek 10. září 2021 v 17:00 ve Valdštejnské zahradě.

Zazní část oratoria Svatá Ludmila Antonína Dvořáka, Svatováclavská meditace Josefa Suka či Smetanův Vyšehrad, na kterém se potkávají sochy všech českých svatých. Bohudíky i současná česká hudba má svou duchovní tvář; Martin Kumžák věnoval svou skladbu svaté Anežce, Kryštof Marek zase svatému Janu Nepomuckému. To vše ve Valdštejnské zahradě pod českým nebem spolu s pěveckými hvězdami a čtením z dávných kronik.

FOK na festivalu Dvořákova Praha

Pražští symfonikové budou na Dvořákově Praze součástí premiérového vystoupení klavíristy Kita Armstronga, který se 18. září představí jako sólista Klavírního koncertu č. 5 od francouzského skladatele Camilla Saint-Saënse. 

V programu jako by orchestr vyrazil z domova na daleké cesty. Domov reprezentuje symfonická báseň Praga od Josefa Suka, který využil svůj lyricko-dramatický talent k oslavě českého hlavního města. Saint-Saënsův Klavírní koncert bývá označován jako „Egyptský“ – jednak ho skladatel napsal v Luxoru a také v něm více než kdy jindy nechal promlouvat svou lásku k exotické hudbě. Závěrečné Svěcení jara zavede koncert prostřednictvím hudby Igora Stravinského na ruský venkov k jeho dávným pohanským rituálům.

profimedia-0629367444 kit armstrong.jpg

Mozart & Haydn

Mozart a Haydn. Dvě zásadní jména klasicismu a hudby vůbec. Zároveň také dvě osobnosti, které ve své době osobně navštívili Kostel sv. Šimona a Judy! Komorní koncert 21. září v podání sólistů FOK a pod vedením Petra Popelky bude mít tedy o to magičtější atmosféru a dalo by se říct skoro až ducha doby.

Z Mozartovy tvorby zazní skvostné Litanie k Panně Marii, které kromě mnoha mystických míst obsahují i tři virtuózní árie, které přednesou sólisté a Kühnův smíšený sbor pod vedením Jaroslava Brycha. 

Z Haydnova pera návštěvníci koncertu uslyší předehru k opeře LékárníkKoncertantní symfonii pro housle, violoncello, hoboj, fagot a orchestr a připomenou si tak, proč se tomuto mistrovi přezdívá "otec symfonie".

Katta - varhanní recitál

Nespletete si ji s žádnou jinou varhanicí. Stejně tak její koncerty poznáte bezpečně, ať už bude hrát kdekoli na světě. Katta. Multitalentovaná, originální, bosonohá varhanice, která vás dokáže vzít za srdce a vtáhnout do hudby přirozenou muzikalitou, dokonalou technikou hry, nesvázaností a konvencemi nepřefiltrovaným prožitkem.

Ať už si pro ni zvolíte jakýkoli přívlastek, je jasné, že Katta dělá věci jinak. Po svém. Během sobotního dopoledne 25.9. nabídne velkoryse klenutý dramaturgický oblouk, na jehož počátku nemůže stát nikdo jiný než Johann Sebastian Bach. Cesta k současnému skladateli Philipu Glassovi povede barevným, mystickým světem Kattiny autorské tvorby, která svou bezprostředností a ryzí autentičností otevírá dveře do fascinujícího světa varhanní hudby všem, bez rozdílu.

profimedia-0161927607 katta.jpg

Foto: Profimedia

Podcast