Galerie Vltavská upozorňuje na „prázdno“ decentní kultivací prostoru

Na kaskádovitých terasách u stanice metra Vltavská začíná v rámci venkovní Galerie Vltavská poslední, sedmá umělecká intervence do tohoto veřejného prostoru – instalace Horror vacui Hynka Skotáka a kurátorky Silvie Šeborové.

Nová instalace pracuje s geometrickým výsekem prostoru kompletně vyčištěného od vizuálního smogu. Site-specific projekt vznikl ve spolupráci Galerie hl. m. Prahy (GHMP) a Dopravního podniku hl. m. Prahy (DPP) v rámci programu hl. m. Prahy Umění pro město a potrvá maximálně do 23. června 2023 nebo do doby zahájení stavebních prací v rámci nového urbanistického řešení oblasti Bubnů.

Pokud bychom přirovnali současná města k velkým továrnám, které ze svých útrob chrlí moderní produkty, pak by jedním z takových produktů bylo okolí stanice metra Vltavská. Místo, které sice znají všichni Pražané, ale většinou jím chtějí rychle projít, přestoupit na tramvaj a odjet pryč.

Právě s tímto místem pracuje umělec Hynek Skoták. Ve vizuálně složitém prostředí betonových soklů, laviček, truhlíků a dnes téměř nepoužívaného schodiště u stanice metra si Skoták vybral výsek zasahující do chodníku i stěny. Odstranil odpadky, graffiti, náletové dřeviny, místo ztvrdlé hlíny dovezl na místo úrodnou zeminu, do které zasadil traviny a květiny. Vznikl tak projekt s názvem Horror vacui, site-specific intervence do městského prostředí, která pracuje s jeho charakterem. Do prostoru nepřidává nové prvky, ale naopak je ubírá, vytváří „prázdno“.

Ostatně „prázdno“ zde vzniklo do jisté míry i v průběhu času. Původní urbanistický záměr okolí stanice metra, kdy část veřejného prostoru Vltavské sloužila též k přestupu z metra na vlak, vzala za své se zrušením stanice Praha – Bubny. Vzniklo tak vágní místo, které, podobně jako další taková místa, čeká na své případné využití, v tomto případě pro výstavbu budovy pražské filharmonie.

Strach z prázdna, jenž provází lidstvo už od pravěku, probouzí nutkání pojednávat všechno okolo sebe rytinami, kresbami a dekorem. Jak by vypadalo jedno konkrétní místo u stanice metra Vltavská, pokud bychom jej vyčistili od graffiti, náletových dřevin i odpadků? Odpověď na tuto otázku přináší umělecký projekt Hynka Skotáka,“ popisuje Silvie Šeborová.

Venkovní Galerie Vltavská vznikla již v roce 2020 na nevyužívaných kaskádách u stanice metra Vltavská ve spolupráci DPP a GHMP v rámci programu Umění pro město jako prostor pro dočasné umělecké intervence. Za tu dobu se zde představilo šest výstav.

Foto: Matěj Stránský

Podcast