Klára Gibišová, Semjon Yakimov, Denis Stefanov, Klára Skalková. Mladé talenty v Rudolfinu

Slavnostní koncert laureátů soutěže Broumovská klávesa je završením letních hudebních aktivit na Broumovsku.

Slavnostní koncert laureátů představí v úterý 27. září od 19 hodin v Sukově síni pražského Rudolfina vítěze letošní mezinárodní soutěže Broumovská klávesa. V podání Kláry Gibišové, Semjona Yakimova, Denise Stefanova a Kláry Skalkové zazní díla klasických skladatelů i hudební improvizace.

Na slavnostním koncertě laureátů v Sukově síni v Praze se představí čtveřice mladých pianistů, přičemž všichni jsou vítězové svých kategorií. Velkou devizou soutěže jsou právě ocenění v podobě koncertních vystoupení, které vítězům udělujeme, mladí klavíristé tak mají možnost hrát na prestižních místech, v různých akustikách, sólově i s orchestrem, říká Tereza Kramplová, manažerka soutěže Broumovská klávesa a ředitelka festivalu Za poklady Broumovska.

Protagonisté Slavnostního koncertu laureátů si připravili speciální hudební program – Klára Gibišová, vítězka 1. kategorie zahraje skladby z díla Ludwiga van Beethovena, Roberta Schumanna či Sergeje Rachmaninova. Vítěz 3. kategorie Semjon Yakimov předvede kromě tvorby Vítězslava Nováka i vlastní skladbu Andante Calmo a klavírní improvizaci. O první místo 3. kategorie se s ním podělil Denis Stefanov, v jehož podání zazní například Uherská rapsodie a moll Ference Liszta. Vítězka 4. kategorie Klára Skalková představí posluchačům díla Fryderyka Chopina a Ference Liszta.

Slavnostní koncert laureátů je završením 12. ročníku mezinárodní hudební soutěže pro mladé klavíristy Broumovská klávesa, jehož se zúčastnilo celkem 33 soutěžících z Česka, Slovenska, Polska, Rakouska, Ruska a Ukrajiny. Soutěžilo se v multifunkčním sále Dřevník v klášteře Broumov od 1. do 3. dubna 2022.

Koncert v Rudolfinu je i symbolickým zakončením všech významných letních hudebních aktivit. V rámci festivalu Za poklady Broumovska zaznělo 14 koncertů a těší nás, že i v současné situaci si posluchači našli cestu za klasickou hudbou. Festival se rozšířil o doprovodný program a ze známého prostředí kostelů vykročil i na další místa v regionu, posluchače zaujal mezinárodním programem a také kompozicemi rezidenčního skladatele Kryštofa Marka, které zazněly na zahajovacím a závěrečném koncertě festivalu i v rámci Letních hornových kurzů,“ dodává ředitelka festivalu Za poklady Broumovska Tereza Kramplová. Letní hornové kurzy zaznamenaly v letošním roce rekordní účast – společně s lektory pobývalo první srpnový týden na Broumovsku kolem 100 hornistů. Kurzy jsou dnes největší evropskou akcí podobného charakteru, generují zájem mladých hráčů a budoucích profesionálů.

Foto: Archív festivalu

Podcast