Kouzlo fiktivních interiérů

U příležitosti 23. Trienále Miláno představuje Uměleckoprůmyslové museum v Praze ve spolupráci se studiem OKOLO instalaci s názvem Casa Immaginaria: Living in a Dream. Výstava nabízí ukázku současného fenoménu tzv. „dreamscapes“, snových fiktivních interiérů, jejichž tvorba se v digitální podobě stala aktuální zejména v posledních dvou letech pandemického období.

Opatření spojená se zamezením šíření nemoci Covid 19 přinesla do života lidí nečekané změny. Vedle toho se stala i podnětným obdobím pro tvorbu umělců. Ve výtvarné oblasti se mimo jiné objevilo zajímavé téma snových obrázků idealizovaných prostředí, které zaplavily Instagram a další sociální sítě především mezi roky 2020 a 2021 a staly se pro mladé tvůrce svébytnou kreativní cestou.

Výstava, kterou realizuje pražské studio OKOLO v Uměleckoprůmyslovém museu od 18. ledna 2023, představuje novou generaci designérů a výtvarníků spekulujících o naší nejisté existenci prostřednictvím vizualizací neskutečných světů a imaginárních prostředí.

Vůbec poprvé vytištěné a v prostoru instalované velkoformátové obrazy digitálních vizualizací fungují na výstavě jako symbolické portály do imaginativních a neskutečných světů, které vytvořili přední světoví výtvarníci Alberto Carbonell, Alexis Christodoulou, Hugo Fournier, Stefano Giacomello, Bérénice Golmann-Pupponi, Hannes Lippert, Paul Milinski, Joe Mortell, André Reisinger, Victor Roussel, Charlotte Taylor a studio Six N. Five.

Pro historický kontext jsou v expozici představeny také desítky příkladů fantastických, fiktivních a spekulativních architektonických, designérských a uměleckých projektů napříč historií, zastoupen je i Jan Kaplický. Vize neo-klasicistních architektů, surrealistických malířů, modernistických architektů a současných digitálních umělců vytváří kontextuální pozadí pro současnou tvorbu, která je často těmito projekty z minulosti inspirována. Společně odhalují historii i současnost hledání neznámého a snového jako alternativy k našemu reálnému a nelehkému bytí.

Mezinárodní výstava 23. Trienále Miláno s názvem UNKNOWN UNKNOWS. AN INTRODUCTION TO MYSTERIES, je koncipována jako důležité fórum pro zamyšlení nad tendencemi a rozpory současnosti a nad naléhavostí výzev, kterým v současnosti čelí naše planeta. Je prostorem pro otevřenou, mnohostrannou debatu a interakci, v níž se setkávají nejrůznější obory, zkušenosti, kultury a perspektivy. Tato přehlídka zahrnuje mnoho výstav, které nabídnou množství úhlů pohledu a otevírají se mezioborovým perspektivám.

Foto: OKOLO

Podcast