Marie Antoinetta a Stefan Zweig na jednom jevišti

V sobotu 11. března uvede činohra Národního divadla moravskoslezského v Divadle Antonína Dvořáka slovy režiséra a spoluautora jevištní podoby Vojtěcha Štěpánka „razantní adaptaci geniálního románu Stefana Zweiga MARIE ANTOINETTA“.

V nové inscenaci budou jednu z nejrozporuplnějších postav evropských dějin provázet jejími životními milníky na jevišti spisovatel Zweig a jeho žena Lotte Altmannová. Příběh začíná právě jejich rozmluvou v brazilském exilu v roce 1942. „Tak obyčejná mladá dívka. Proč právě pro ni osud vybral tak velkou roli?“ ptá se Stefan Zweig své ženy v úvodu inscenace.

Sňatek ani ne patnáctileté rakouské princezny Marie Antonie s francouzským následníkem v roce 1770 byl pro její matku – císařovnu Marii Terezii – dalším z řady diplomatických pokusů o nastolení míru pro další generace. Francouzský princ (od roku 1774 král Ludvík XVI.) měl intimní problém, pro který nebylo manželství po sedm let naplněno, a své ženě se Ludvík i proto vyhýbal. O život svého lidu se ona ani král nikdy nezajímali a své pohrdání dávali najevo – to je historická pravda. Ale ona byla zřejmě jen nešťastnou obětí politických intrik a zajatcem vlastního osudu. Nenáviděná Francií už jen za to, že byla Rakušanka, zanedbávaná a přehlížená vlastním manželem, útěchu a únik z nudy hledala v hektickém a nákladném společenském životě.

Stefan Zweig nastudoval všechny dostupné prameny a předložil pak čtenářům ve svém díle jiný obraz Marie Antoinetty – ženy, matky a královny, která, jak napsal: ,,…dosáhla opravdové velikosti jen v rozhodných, vrcholných okamžicích svého osudu.“ Vyprávění na jevišti Vojtěch Štěpánek podpořil dialogem manželů Zweigových – vyprávějí příběh, rozmlouvají spolu i s aktéry románu v době, kdy jim samotným zbývaly jen týdny života. „Zweig sleduje, jak se podcenily už první problémy. Jak neshody v manželské ložnici tak důležitých lidí, jakými jsou král a královna, mohou kompletně a okamžitě změnit politickou mapu Evropy,“ rozvedl Vojtěch Štěpánek.

V titulní roli uvidí diváci Sáru Erlebachovou. Stefana Zweiga hraje Tomáš Jirman, Lotte Altmannovou Aneta Kaluža Klimešová. Adaptace vychází z knižní předlohy v překladu Bedřicha Vaníčka. Pro jeviště ji upravil a režíroval Vojtěch Štěpánek (vybíral i hudbu), na dramatizaci románu se se však podíleli také Pavel Gejguš a Markéta Bocková. Scéna a kostýmy jsou dílem Davida Janoška. Dramaturgii zastal Norbert Závodský.

Slavný rakouský spisovatel, esejista a překladatel meziválečné doby Stefan Zweig (1881–1942) se narodil do bohaté rodiny. Tvořil hlavně v době meziválečné, ale bohužel se kvůli svému židovskému původu stal obětí nacistické antisemitské ideologie a jeho knihy byly v roce 1938 zakázány a ničeny. On a jeho druhá manželka (Lotte Altmannovou si vzal v roce 1939) sice naštěstí včas prchli a azyl hledali v několika evropských zemích i v zámoří, klidu ale nenalezli nikde. „A tak už nepatřím nikam, všude jsem cizinec, v nejlepším případě host,“ napsal na začátku let čtyřicátých vyčerpaný Zweig. Posledním útočištěm se manželům stalo brazilské město Petrópolis, tam ale v únoru 1942 spáchali sebevraždu. Tam také začíná příběh celé inscenace…

Foto: Martin Kusyn (Alena Sasínová-Polarczyk /Marie Terezie/, Sára Erlebachová /Marie Antoinetta/, výřez)

Podcast