Ostrava láká na letní výstavy

V ostravském Domě umění se chystá grand opening

Galerie výtvarného umění v Ostravě (GVUO) zahajuje letní sezónu třemi výstavními projekty. Otevřeny budou autorské výstavy multimediální umělkyně Adély Matasové a kubistického malíře Antonína Procházky, včetně interaktivní výstavy určené pro děti a jejich doprovod s názvem Bylo, nebylo… Všechny expozice otevírá vernisáž 21. června v 17 hodin za osobní účasti Adély Matasové a kurátorů jednotlivých výstavních projektů. V ostravském Domě umění budou výstavy k vidění až do 4. září.

Instalační koncept retrospektivní výstavy multimediální umělkyně Adély Matasové s názvem Mezičas byl vytvořen na míru architektonickému prostředí ostravského Domu umění. Výstava prezentuje více než dvacet autorčiných děl, která vznikla v období od 70. let 20. století až do současnosti a byla inspirována přírodními, matematickými a společenskými fenomény. Expozice navazuje na nedávno ukončený výstavní projekt v Galerii Středočeského kraje. Ostravská výstava je doplněna o videoprojekci Každý někdy přísaháme a především o zcela poprvé vystavenou fotodokumentaci performativní scénické akce, inspirované elektronickou hudbu Edgara Varèse, která se uskutečnila na Malé scéně v Českých Budějovicích v roce 1974.

Výstava Čarodějná laboratoř Antonína Procházky prezentuje více než čtyřicet Procházkových maleb a grafik ze sbírky GVUO. Jejich nákup byl iniciován malířovým pobytem v Ostravě v letech 1910–1921. Procházka tehdy v důsledku neutěšené finanční situace přijal jako kandidát profesury místo suplujícího učitele krasopisu, geometrie i kreslení a asistenta na Zemské vyšší reálce v Moravské Ostravě. O jeho ostravském pobytu se zachovalo jen málo dokumentů, část informací pochází z korespondence. Procházkův povzdech nad životem v Ostravě je známý z dopisu Emilu Fillovi z roku 1921: „Ostrava je daleko v Orientě“. Mezi vystavenými díly je třeba zmínit Procházkův obraz Ovoce a džbán z roku 1907, který je považován za jednu z prvních maleb na pomezí kubismu na českém území. Výstavu doplňuje audiovizuální část, jejímž prostřednictvím budou představeny Procházkovy archivní dokumenty, fotografie, dopisy a díla ze skicářů.

Výstava Bylo, nebylo…, která je určena dětem a jejich doprovodu, představuje výběr jedenácti uměleckých děl ze sbírek GVUO z oblasti kresby, malby, grafiky, fotografie a prostorové tvorby. Ty se staly inspirací ke stejnému počtu tvůrčích tipů pro děti, jež připravily lektorky GVUO Jana Sedláková a Hedvika Dalecká. Průvodcem tvůrčími tipy i výstavou je pak lachtan Serafín, který je symbolem lektorského centra GVUO od roku 2018. „Součástí výstavy jsou tvůrčí zóny, v nichž si děti i dospělí mohou hrát se semínky, kreslit pastelem, mačkat papír, skládat kompozice z kostek cukru, obkreslovat stíny, poslouchat hudbu i skládat objekty z ruliček toaletního papíru, to vše přímo ve výstavním sále s originály na zdech kolem nás,“ uzavřela Hedvika Dalecká, lektorka GVUO a kurátorka výstavy.

Foto: Alena Matasová (Hnízdo/jak si usteleš/ 2010-2014)

Podcast