Poslední srpnový víkend na Květnovských hudebních slavnostech

V pátek 25. srpna v 19 hod. zazní první tóny čtvrtého ročníku mezinárodního festivalu Květnovské hudební slavnosti. Vedle tří představení v kostele svatého Michaela archanděla v Blatně poblíž Chomutova a v poutním kostele Navštívení Panny Marie v Květnově bude veřejnosti otevřen i mistrovský pěvecký kurz pro budoucí profesionály zaměřený na hudbu německého klasicismu.

Inspirací pro dramaturgii nadcházejícího festivalu se stala píseň českého skladatele Johanna Josepha Röslera (1771–1812) s názvem Moudře anebo jen tak? na text Felixe Weisseho. Spolu s básníkem, který toto téma vtipně zpracoval, hodlají festivaloví umělci balancovat na hranici mezi lehkostí a hlubokými myšlenkami.

Na zahajovacím koncertě zazní novodobá premiéra Röslerových Šesti písní s doprovodem klavíru v podání německého tenoristy Jana Kobowa a české sopranistky Anny Hlavenkové. Program bude ilustrován přímo při koncertě Bettinou Zimmermann, přední německou výtvarnicí s dlouhodobými zkušenostmi s live painting neboli živou malbou.

„Věřím, že znějící hudba a pohled na tančící štětec právě vznikajícího obrazu přímo před očima diváka vytvoří atmosféru, která před více než dvěma sty lety uchvátila Röslera při četbě Goetheho nebo Weisseho básní a inspirovala ho k tak výmluvným kompozicím,“ říká Alena Hönigová, která bude koncert doprovázet na historickém klavíru.

Koncertem bude zahájen nejen festival, ale také projekt, jehož součástí jsou krom koncertů i CD nahrávka a notová edice (ve spolupráci s vydavatelstvím Českého rozhlasu) s texty přebásněnými do češtiny Petrem Koudelkou.

Sobotní podvečer s programem (Ne)snesitelná lehkost aneb Sentimentální serenáda přinese do altánku v blatenském parku atmosféru sladkého vídeňského biedermeieru. Ensemble Consolazione s hudbou Diabelliho, Carulliho a Giulianiho pro flauto traverso a raně romantickou kytaru představí hudbu tehdejších extravagantních umělců, ale jeho interpreti flétnista Karel Valter a kytarista Jan Tuláček doufají, „že účinek bude také dostatečně sentimentální neboli na city mocně působící.“

V neděli 27. srpna o třetí pak rozezní prostory poutního kostela v Květnově hudba rodiny Bachů v podání Batzdorfer Hofkapelle. Slovy moteta Světe dobrou noc! ve vokálně-instrumentálním programu zavede diváky do archivu pozůstalosti rodiny Bachů a jejich tvorby z let 1650–1700.

Po koncertech si budou moci návštěvníci popovídat u sklenky vína a občerstvení, anebo si na místě adoptovat píšťalu zdejších svatomichalských varhan,na jejichž rekonstrukci právě běží veřejná sbírka. „Doufáme, že přijde hodně lidí jako v minulých letech,“ říká starostka Blatna Iveta Rabasová Houfová. „Máme velkou radost, že se podařilo festival uskutečnit už počtvrté, i přes těžkosti covidových let, a moc si vážíme podpory Ústeckého kraje, Česko-německého fondu budoucnosti, Ministerstva kultury ČR a Státního fondu kultury ČR.“

Zdroj: TZ

Foto: Poutní kostel Navštívení Panny Marie v Květnově (©Pavel Hrdlička)

Podcast