Potopa v Myslbeku upozorňuje na vzestup hladin oceánů a moří

Nový veřejně přístupný velkoformátový obraz upozorňuje na další z aktuálních důležitých témat. Výjev, který je až do 30. září vystaven v Nákupní galerii Myslbek a jehož hlavní postavou je dívka snažící se udržet nad vodou a balancovat na odpadcích připomíná, že svět by měl zůstat místem k životu i pro další generace. Autorem je streetartový umělec ChemiS.

Působivý obraz o rozměru 6 x 3 metry vytvořil umělec převážně sprejem přímo v nákupní galerii. Samotná realizace obrazu trvala ChemiSovi zhruba týden, na přípravě návrhu ale pracoval více než měsíc. Rozměrný obraz vytvářel s cílem upozornit na opomíjené téma ekologie, které v současnosti zatlačila do pozadí jiná témata rezonující v globálním světě. „Chtěli jsme, aby se nezapomnělo, že jde o problém, který přetrvává a pořád se hromadí, takže je pro nás stejně tak důležitý jako jakákoliv politická situace ve světě,“ říká ChemiS.

Jako mnozí streetartoví výtvarníci vzešel i ChemiS z graffiti scény. Malba v Nákupní galerii Myslbek je doplněná o QR kód s odkazem na interaktivní mapu vědců z organizace Climate central. Zmíněná studie v názorné animaci nastiňuje postupné zvedání hladin moří a dopad tohoto jevu na velká města a pobřežní státy.

Z Evropy jsou v největším ohrožení Nizozemsko, Británie a Německo. Před stoupající hladinou oceánů nejsou v bezpečí ani světová města jako Londýn, New York, Miami nebo Tokio. Zájemci si tak mohou namalovaný sugestivní výjev lépe spojit s konkrétními místy, která budou zvedáním hladin moří nejvíce ovlivněna.

Motiv dětí se v ChemiSově autorské tvorbě objevuje poměrně často. Symbol nevinnosti kontrastuje s důsledky, které další generace ponesou za chování svých rodičů a prarodičů. Umělec si přeje, aby právě to si návštěvníci při pohledu na obraz Po nás potopa uvědomili: že problém globálního oteplování a s ním související projevy, jako je zvedání hladin moří, nezmizí a dotýká se i vnitrozemských zemí, včetně Česka. Přestože to na první pohled nemusí být zřejmé.

Výrazný streetartový umělec ChemiS (vlastním jménem Dmitrij Proškin) pochází z Uralsku v Kazachstánu, v České republice žije od dětství. Od graffiti postupně přešel k muralům, tedy velkoplošným malbám na zdech. ChemiS se ve svých dílech často vyjadřuje k přehlíženým lidským právům, sociální, environmentální i politické problematice. Společně s Amnesty International pracoval na projektu Write for Freedom, jehož součástí bylo vytvoření maleb na aktuální témata, jako je dětská práce, konflikty v Africe či naftová problematika.

K velkým úspěchům patří i pozvánka, aby jako první umělec z Česka namaloval své dílo na hlavní stěnu Hall of Fame v New Yorku, kde graffiti kultura vznikla. Do povědomí české veřejnosti se ChemiS dostal muralem plačícího prezidenta Masaryka, portrétem Václava Havla nebo ukrajinské holčičky pod ukrajinskou vlajkou.

Foto: © Nákupní galerie Myslbek

Podcast