ŠTĚD80Ň

Narozeninový koncert pro Miloše Štědroně.

Ensemble Opera Diversa svůj letošní provoz zahajuje narozeninovým koncertem pro Miloše Štědroně. Skladatel, hudebník, univerzitní profesor a popularizátor vědy i hudby se souborem spolupracuje několik let a vytvořil pro něj řadu operních, koncertních i komorních hudebních děl. Na programu samotného narozeninového koncertu zazní nová skladba oslavence, v níž zhudebnil verše Jana Skácela. Dále budou pod vedením kmenové dirigentky souboru Gabriely Tardonové uvedeny méně provozované skladby Leoše Janáčka, Miloslava Ištvana, Ctirada Kohoutka a Jana Kapra – skladatelů v různých rovinách významně spojených se Štědroňovým životem i dílem. Součástí události je beseda s Milošem Štědroněm, která proběhne před koncertem přímo v místě konání.

Koncert se uskuteční 8. února 2022 v 19.00 v přednáškové místnosti N21 na Ústavu hudební vědy (spadajícím pod Filozofickou fakultu Masarykovy univerzity). Jde o poněkud netradiční koncertní místo, celá instituce je však s působením profesora Štědroně neodmyslitelně spjatá. Ani datum konání koncertu není náhodné, jelikož propojuje dvě význačná jubilea: o den dříve, 7. února si připomeneme 100 let od narození Jana Skácela, autora Štědroněm zhudebněného textu, a právě den po koncertu, tedy 9. února se Miloš Štědroň dožije onoho oslavovaného jubilea.

Spolupráce skladatele s Ensemble Opera Diversa dala v minulosti vzniknout mnoha povedeným dílům, a to jak operním, tak orchestrálním. Ze skladeb pro orchestr je to například třídílná skladba …or not to be… pro smyčce (2012) věnovaná Johnu Tyrrellovi nebo čtyřvětý dvojkoncert Quattro omaggi claudiani pro klavír, housle a smyčce inspirovaný Monteverdim, který zazněl v premiéře v roce 2017. Mezi opery, které se objevily na diversním repertoáru pak patří Palackého truchlivý konec (2013) podle hry Huberta Krejčího a fraška Chameleon (2015) podle Ludvíka Kundery. K letošnímu výročí Gregora Johanna Mendela je pak v současnosti připravována polovečerní opera Magnum mysterium. Sacra et profana de vita Gregori Mendeli / Velké tajemství. Světské a posvátné ze života Gregora Mendela na vlastní libreto Miloše Štědroně.

V produkci Ensemble Opera Diversa pak zaznělo také několik světových premiér v podání komorních souborů: skladba Pour Rien (2017) dedikovaná uskupení Francisextet, pětivětá skladba Affetti Banalissimi (2018) psaná na míru pro Trio Aperto nebo cyklus osmi miniatur Canti diversi insieme pro perkuse (2020), který zazněl v podání OK Percussion Duo.

750_2582.jpg

Významný muzikolog a skladatel Miloš Štědroň, jemuž je dnešní koncert věnován, se narodil 9. února 1942 v Brně do hudební rodiny. Po maturitě na gymnáziu vystudoval bohemistiku a muzikologii na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity (tehdy Univerzita Jana Evangelisty Purkyně). Rok studoval skladbu u Zdeňka Blažka na brněnské konzervatoři, později skladbu a hudební teorii na JAMU u Aloise Piňose, Miloslava Ištvana, Ctirada Kohoutka a Jana Kapra. Na postgraduálním studiu se věnoval elektronické a technické hudbě. Vedl rovněž Malé divadlo hudby. Své muzikologické bádání soustřeďuje do velké míry na život a dílo Leoše Janáčka, spolu s Leošem Faltusem rekonstruoval několik jeho nedokončených děl. Je také znalcem soudobé hudby, jíž se věnuje v mnoha studiích. Dále se zaměřuje na období renesance, manýrismu a baroka. Ve skladatelské oblasti je jeho záběr rozmanitý. Je činný v tvorbě scénické hudby, spolupracuje s divadlem Husa na provázku (nejznámějším představením je Balada pro banditu), v koncertní tvorbě užívá vlivů folkloru, staré hudby a rovněž operuje s technikami nové hudby a jazzu. Skladatele můžeme označit také jako „mistra miniatur”, jelikož v jeho tvorbě často nacházíme právě miniaturní skladby v rozmezí sekund a minut. Je univerzitním profesorem v oboru muzikologie.

ŠTĚD80Ň_plakát.jpg

Foto: Ensemble Opera Diversa

Podcast