Temno fake news

Nový proměnlivý umělecký objekt

S novým rokem rokem 2022 přibyl v Praze k jeho dávným pamětihodnostem jeden nový veřejně přístupný umělecký doplněk. Je jím dočasně vystavený objekt, jenž zdobí podloubí Městské knihovny v Praze na Mariánském náměstí ze strany Valentinské ulice. Nese název VIDITELNOST, pochází od Jakuba Nepraše a prohlédnout si jej mohou kolemjdoucí až do půlky prosince 2022.

Video-objekt připomíná městskou lampu. Symbolicky nás jako detektor počasí varuje před zvýšenou aktivitou českých fake news portálů. Fake news, falešné zprávy, dokáží ovlivňovat naši mysl i chování. Zneužívají a manipulují nás, většinou pro tržní nebo politický zájem zainteresovaných skupin, které ve fake news nerozpoznáme. V současnosti můžeme důvěřovat inteligentním algoritmům, které dokáží zachytit nežádoucí zprávy rychleji než člověk.

Vždy, když lampa dostane ze sítě varovný impulz o nové aktivitě senzacechtivých nebo manipulativních webů, přijde bouře a sníží se viditelnost ve veřejném prostoru okolo ní. Měli bychom tak v tu chvíli více spoléhat na svou orientaci a schopnost posílit „viditelnost” okolo sebe.

Dočasné umělecké dílo je součástí projektu SOKL z programu Umění pro město, kterým Praha podporuje současné umění ve veřejném prostoru. Pod názvem SOKL Galerie hlavního města Prahy od roku 2019 připravuje výstavní projekt exteriérových mikrovýstav současného umění. Koncepce projektu vychází především ze specifik městského prostoru i současného umění, a proto je charakterizován pojmy S – současnost, O – objekt, K – komunikace a L – lidé, které by mělo každé vybrané vystavované dílo obsahovat nebo se k nim vztahovat.

Instalace je přístupná bez omezení. Objekt lampy bude aktivní celodenně, ale doporučujeme návštěvu za soumraku či tmy. Instalace vznikla za podpory Magistrátu hlavního města Prahy a Městské knihovny.

Foto: Jakub Nepraš

Podcast