Výstava moravského Chagalla

V Litoměřicích vzdají hold valašskému řezbáři

V Muzeu insitního umění v Litoměřicích zahájí ve čtvrtek 23. června slavnostní vernisáží výstavu: Josef Heja (1902–1985). Moravský Chagall. Na výstavě bude v Čechách vůbec poprvé představen retrospektivní výběr z děl uznávaného umělce, řezbáře, ale především člověka, který část svého života zasvětil tvůrčí práci se dřevem – Josefa Heji.

Díky Severočeské galerii výtvarného umění v Litoměřicích se mohou návštěvníci nechat okouzlit křehkým, mnohdy až fantaskním světem výjimečných uměleckých děl, která oceňovaný tvůrce "naivního" umění vytvářel z dřevěných špalíků či z polychromovaných samorostů. Výstava Josef Heja (1902–1985). Moravský Chagall, která se koná při příležitosti 120. výročí autorova narození, bude v Muzeu insitního umění (Mírové nám. 24/16, Litoměřice) přístupná až do 25. září.

Josef Heja přilnul k práci se dřevem už v dětství. Jako páté dítě chalupníka Pavla Heji se díky svému otci naučil vše potřebné a i když nakonec nedokončil základní školní docházku našel uplatnění v řemeslných oborech, jako jsou tesařství, bednářství nebo zednictví. Ve volném čase se věnoval dřevořezbě a uměleckému opracovávání dřevní hmoty.

Ač neprošel studiem na žádné umělecké škole vytvořil si svůj osobitý styl, zvláště v přetváření samorostů ve zcela unikátní umělecká díla. Jeho tvorby si povšiml umělecký svět až v 60. letech min. století. V 70. letech už se mohli s Hejovou tvorbou seznámit návštěvníci početnějších výstav a soutěží. V pol. 70. let byl o Hejovi také natočen dokumentární film.

Foto: Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Muzeum insitního umění (výřez)

Podcast