Missa della morte

Novinka týdne představuje tvorbu Františka Ignáce Antonína Tůmy

Novinka týdne představuje tvorbu Františka Ignáce Antonína Tůmy, jednoho z českých hudebníků, kteří výrazně ovlivnili evropskou hudbu 18. století. Czech Ensemble Baroque s uměleckým vedoucím a dirigentem Romanem Válkem se s úspěchem již mnoho let zabývá stylovou interpretací děl starších slohových období v autentické interpretaci na dobové nástroje. Není divu, že po čtyřech úspěšných nahrávkách znovuobjeveného díla Františka Xavera Richtera se pozornost souboru zaměřila k dílu Františka Ignáce Antonína Tůmy. Ve Vídni se těšil velikému respektu a jeho chrámová díla představovala vzor i pro mladší skladatele včetně Haydna či Mozarta. Czech Ensemble Baroque vydává u Supraphonu album s nahrávkou Tůmovy Missa della morte in c a Miserere in c.

Foto: Supraphon

Podcast