Čajkovského soutěž vyloučena ze světové federace

Většina hlasů členů na valném shromáždění Světové federace mezinárodních hudebních soutěží podpořila vyloučení soutěže financované ruskou vládou.

WFIMC včera vydala prohlášení, v němž oznamuje, že s okamžitou platností vylučuje Mezinárodní Čajkovského soutěž ze svého kolektivu.

V prohlášení prezidenta federace Petera Paula Kainratha a generálního tajemníka Floriana Riema se uvádí: "Mnozí laureáti Čajkovského soutěže patří mezi přední umělce současnosti. Tváří v tvář brutální válce a humanitárním zvěrstvům Ruska na Ukrajině však WFIMC jako apolitická organizace nemůže podporovat soutěž financovanou a využívanou ruským režimem jako propagační nástroj, ani mít za svého člena."

"I když naším prvořadým cílem musí být vždy aktivní podpora mladých umělců, a právě nyní zejména ukrajinských umělců, WFIMC potvrzuje své předchozí prohlášení proti plošným sankcím vůči všem Rusům a proti diskriminaci a vylučování jednotlivých umělců na základě jejich národnosti. Zejména v době války považujeme za nezbytné udržovat dialog s těmi, kteří nám důvěřují a kteří sdílejí naše hodnoty, stejně jako my důvěřujeme jim."

Světová federace mezinárodních hudebních soutěží byla založena v roce 1957 a je celosvětovou sítí mezinárodně uznávaných organizací, které se věnují vyhledávání nadějných mladých hudebních talentů. WFIMC poskytuje pokyny, usiluje o uměleckou dokonalost, integritu a spravedlnost a stanovuje celosvětově uznávaný standard.

V současné době federace sdružuje více než 110 mezinárodních hudebních soutěží a dalších institucí sloužících mladým hudebníkům, kteří si budují mezinárodní kariéru. Členem je z českých soutěží pouze Soutěž Pražského jara.

Mezinárodní Čajkovského soutěž se koná každé čtyři roky v oborech klavír, housle, violoncello, zpěv, dřevěné dechové a žesťové nástroje. V roce 2019 se konal již 16. ročník (český houslista Milan Al-Ashab zde získal šestou cenu). Mezi předchozí vítěze patří pianisté Grigorij Sokolov, Michail Pletněv, Boris Berezovkij, Daniil Trifonov či historicky první vítěz, Američan Van Cliburn. Dále si prvenství odnesli například houslisté Gidon Kremer, Victoria Mullova, Vladimir Spivakov, Viktor Tretiakov, Pavel Milyukov nebo violoncellisté David Geringas, Nathaniel Rosen či Natalia Gutman.

Foto The Strad

Podcast