Hudba a ticho se setkají v Kutné Hoře

Mezinárodní festival komorní hudby, který programově vede violoncellista Jiří Bárta, přivede do atraktivních lokací historického královského města prvotřídní interprety a hudbu pro vnímavé posluchače.

Patnáctý ročník hudební přehlídky v Kutné Hoře začne už tradičně oblíbeným Preludiem v sobotu 4. června. V Kapli Božího těla se při svíčkách tentokrát bude naslouchat jedinému výjimečnému dílu: Symfonii pro sólové housle „Ejhle člověk“ od Františka Gregora Emmerta (1940–2015) v podání houslisty Milana Paly.

Rozměrný hudební obraz brněnského skladatele v sobě koncentruje poselství tohoto pozoruhodného, leč ne zcela doceněného autora. Křehký a citlivý Emmert se rád nechával inspirovat interprety a vlastními studenty. Milan Pala se stal jeho „dvorním interpretem“ a Emmerta označuje za jednoho z nejdůležitějších lidí ve svém životě. Skladba Ajhla, človek (původní název je ze slovenské bible) je podle Paly enormně náročná. Využívá všech dosud neslyšených možností nástroje, například mnohahlasé akordy, a její expresivita je mimořádná i v tichých místech. Díky tomu ale hodinová kompozice uplyne, aniž by si posluchač uvědomil její délku.

Host z Británie

Další špičkový interpret se představí na zahajovacím koncertě v neděli 5. 6. Původem australský pianista Piers Lane, žijící ve Velké Británii, vystoupí v Chrámu sv. Barbory se sólovým Beethovenem a ve Dvořákově kvintetu.

070_colour_a4.jpg

Uslyšíme jej také o den později v programu z děl Oliviera Messiaena a Alexandra Skrjabina, skladatelů, kteří propojovali tóny s vizualitou a barvami. Koncert v kostele sv. Jana Nepomuckého, na kterém zazní 8 preludií O. Messiaena a 24 preludií A. Skrjabina, bude proto provázet scénické osvětlení.

Dramaturg a umělecký ředitel destivalu Jiří Bárta rád konfrontuje soudobou hudbu se starou - v pozadí každého z programů můžeme vyčíst myšlenku, že díla často zdáleného stylového období mohou nést totožný obsah, jen vyslovený jinými prostředky.

Takový bude i večer nazvaný Mystéria: 9.června v kostele sv. Jakuba se sejdou zmíněný houslista Milan Pala a Lenka Torgensen - specialistka na barokní hudbu. Zazní díla francouzského autora Pascala Dusapina (nar. 1955), u nás nepříliš známého, ale v současnosti patřícího mezi evropské veličiny na poli operní i symfonické tvorby. Jeho sólové houslové skladby uhranuly Milana Palu natolik, že z nich sestavil své CD. „Rituální“ harmonie a svébytná barevnost Dusapinova světa bude pro českého posluchače zajisté velkým objevem. Ze zcela jiného světa – ze světa křesťanské mystiky – promluví Heinrich Ignaz Franz Biber (1644–1704). Jeho Růžencové sonáty používají čtrnáct různých houslových ladění (scordatur) a každé z nich předchází mědirytina v podobě medailonu, který zobrazuje událost ze života Marie a jejího syna Ježíše Krista.

2017-10-17-fb_-jiribarta_tereziefialova002.jpg

Sám dramaturg a šéf festivalu Jiří Bárta se představí na koncertě 10. 6. v chrámu sv. Barbory. Večer nazvaný In futurum představí skladby Marka Kopelenta, Erwina Schulhoffa, Víta Zouhara, Gideona Klena a W. A. Mozarta. Spoluúčinkují pianistka Terezie Fialová, Michel Raison – klarinet, Jan Hudeček – fagot, Karel Untermüller – viola, Viktor Darebný – varhany a Učitelský pěvecký sbor Tyl.

Jak dlouhé ticho posluchač unese

Tři dekády před slavnou kompozicí 4'33 Johna Cage (jde o "tichou" skladbu, v níž pianista nehraje) napsal rodák z Prahy Erwin Schulhoff (1894–1942) svých 5 pitoresek . Jedna z nich je jednostránková skladba nazvaná In Futurum. Obsahuje nespočet pomlk rozmístěných mezi dvě „ruce“, ale ani jednu notu. Jak dlouho trvá, záleží na interpretaci – nebo možná na odvaze – interpreta. Výtvarník Yves Klein (1928–1962) patřil k vizionářům, kteří hluboce ovlivnili vývoj umění ve 20. století. Jednou z jeho kreací, která souvisí s dnešním programem, byla výstava nazvaná Le Vide – Prázdnota. Šlo o čistě vybílený prostor, v němž se nenacházelo nic. Ono „nic“ chce Klein zpřítomnit také svou „symfonií“ Monoton – Silence. Sám umělec ji popsal následovně: „Tato čtyřicetiminutová symfonie se skládala z jednoho nepřetržitého zvuku, protaženého a zbaveného svého začátku i konce, což vytvářelo pocit závrati a aspirace mimo čas. Ani ve své přítomnosti tedy tato symfonie neexistuje. Existuje mimo fenomenologii času, protože se ani nerodí, ani nezemře, po existenci. Ve světě našich možností vědomého vnímání je však tichem – slyšitelnou přítomností.

Závěrečný koncert festivalu 11. června bude věnován památce houslisty Josefa Suka (1929–2011), který vystoupil na prvním ročníku festivalu v roce 2008. Koncert bude přesnou replikou tehdejšího programu (Dvořák, Suk), i se stejnými interprety, jen na místě Josefa Suka bude houslista Pavel Šporcl.

Poslední slovo za festivalem pak vysloví hudba ve "stylu fantastiku" - barokně improvizační večer v kostele v Bohdanči v neděli od 15 hodin. Hrát bude trio Lenka Torgersen – housle, Hana Fleková – viola da gamba a Jan Krejča – theorba.

Kompletní program a možnost koupit permanentku nebo jednotlivé vstupenky najdete zde.

Foto - webové stránky interpretů

Podcast