INTERGRAM vyhlašuje prostřednictvím Nadace Život umělce sbírku na pomoc ukrajinským umělcům

Rozhodl se tak podpořit kolegy z kulturní oblasti, kterým zasáhla do života válka a nemohou vykonávat svou profesi.

Invaze Ruska na Ukrajinu, která probíhá v těchto dnech, výrazně zasáhla také do života ukrajinských umělců a jejich rodin. Někteří vyměnili hudební nástroje za válečné zbraně, aby bránili svou vlast, jiní museli utéct ze země, aby ochránili životy svých dětí a blízkých. Zničená města ještě dlouho po ukončení konfliktu nebudou moci provozovat divadla, koncertní síně a kulturní domy.

INTERGRAM se proto rozhodl prostřednictvím NADACE ŽIVOT UMĚLCE vyhlásit výzvu pro ukrajinské umělce, která by jim mohla v současné situaci alespoň trochu pomoci. „INTERGRAM ve spolupráci s Nadací Život umělce vložil do výzvy jako základ 250 tisíc korun. Věříme, že je v současné situaci důležité podpořit kolegy z kulturní oblasti, kterým zasáhla do života válka a nemohou vykonávat profesi, která živí nejen je, ale také jejich rodiny,“ vysvětluje důvod vyhlášení sbírky Ludvík Bohman, ředitel kolektivního správce zastupujícího výkonné umělce a výrobce INTERGRAM.

„Na Ukrajině budou múzy mlčet ještě dlouho poté, co válečný konflikt utichne. Hudebníci, herci, tanečníci a další výkonní umělci ve zničených městech se nebudou moci ještě dlouho po ukončení konfliktu vrátit ke své práci, do divadel, koncertních síní a dalších kulturních svatostánků,“ dodává ředitelka Nadace Život umělce Svatava Barančicová.

Výkonné umělce na Ukrajině lze podpořit prostřednictvím sbírky, kterou INTERGRAM a Nadace Život umělce vyhlásily na Donio.cz.

Peníze ze sbírky budou zaslány ukrajinským umělcům prostřednictvím partnerské organizace SCAPR, která působí na Ukrajině.

Obrázek: Intergram

Podcast