Nadace B. Martinů má nového ředitele

Novým ředitelem Nadace Bohuslava Martinů je Irvin Venyš.

Nadace spravující pozůstalost skladatele Bohuslava Martinů má od Nového roku nového ředitele, doc. Irvina Venyše. Doposud pozici zastával prof. Jiří Hlaváč, vedení symbolicky předal na posledním koncertě festivalu Dny Bohuslava Martinů.

Irvin Venyš - Foto Michael Romanovský.jpg

(Foto: Michael Romanovský)

Nadace založená odkazem Charlotte Martinů má od 1. 1. 2022 nového ředitele. Je jím klarinetista doc. MgA. Irvin Venyš. Ph.D. Irvin Venyš působí jako pedagog klarinetu na HAMU v Praze a zároveň zde zakončuje působení ve funkci proděkana pro zahraničí, vědu a výzkum, strategie a pedagogické záležitosti. Spoluzaložil a organizuje Pražské klarinetové dny a Koncert proti totalitě, který je připomínkou výročí 17. listopadu a útlaku umělců totalitními režimy, kde je hudba B. Martinů pravidelně uváděna. Je jedním z nejprogresivnějších interpretů české hudební scény, spolupracuje s mnoha současnými skladateli a aktivně se podílí nejen na premiérových interpretacích skladeb zahraničních i domácích autorů.

Funkci ředitele přebírá po prof. Jiřím Hlaváčovi, který je taktéž klarinetista a působí na HAMU, kde byl také děkanem. Pozici ředitele symbolicky předal 17. prosince na posledním koncertě festivalu Dny B. Martinů, který Nadace již dvacet sedm let pořádá.

Jiří Hlaváč.jpg

Úvodní foto: Zdeněk Chrapek
Foto prof. Hlaváče: Archív Nadace B. Martinů

Podcast