Návštěvníkům koncertů klasické hudby se synchronizuje puls, tvrdí nová studie

Švýcarský psycholog z Bernské univerzity zkoumal fyziologii návštěvníků koncertů komorní klasické hudby. Podle jeho závěrů má obecenstvo při poslechu hudby tendenci synchronizovat svůj puls a dalších tělesné pochody.

Studie nazvaná Audience synchronies in live concerts illustrate the embodiment of music experience byla publikována na portálu Nature.com teprve 5. října. O tomto novém výzkumu psychologa Wolfganga Tschachera z Bernské univerzity ve Švýcarsku však už během pár dní informovala řada médií včetně New Scientist, Classic FM a dalších.

Tschacher zkoumal 132 posluchačů ve věku 18 - 85 let, převážně Berlíňanů, na třech komorních koncertech klasické hudby, jejichž program tvořily skladby Ludwiga van Beethovena, soudobého skladatele Bretta Deana a Johannese Brahmse. Na všech třech koncertech obecenstvo vykazovalo znaky tělesného prožívání hudby, která prý ovlivňovala frekvenci jejich srdečního tepu, dechu, elektrodermální aktivitu i celkové tělesné pohyby.

Zajímavá je však především skutečnost, že posluchači tyto své tělesné pochody v průběhu koncertu vzájemně nevědomky synchronizovali. V případě dechu se toto týkalo pouze frekvence, nikoli přesných okamžiků výdechu a nádechu. Pro ostatní zmíněné fyziologické jevy se však efekt synchronizace potvrdil.

Pozoruhodné korelace výzkumníci našli také mezi mírou synchronizace a osobnostními vlastnostmi účastníka výzkumu, které byli zjištěny na základě dotazníku vyplněného před koncertem. Zatímco lidé "sympatičtí" a "otevření" měli sklon k větší synchronizaci s ostatními posluchači, osobnosti "neurotické" a "extravertní" naopak synchronizovaly své tělesné pochody s okolím podstatně méně.

"Je fascinující, že návštěvníci koncertu, kteří se vzájemně neznají a kteří spolu ani nemluví, mají podle všeho přesto společný prožitek, který se dá měřit například prostřednictvím srdeční činnosti," uvedl Tschacher, který rovněž předpokládá, že k podobným výsledkům by se došlo i v případě použití jiných hudebních žánrů.

Foto: ilustrační (©Jess Orchard)

Podcast