Včera se změnil akord ve 639 let dlouhé varhanní skladbě Johna Cage

Na varhanách v německém Halberstadtu proběhla včera změna akordu ve skladbě amerického avantgardního autora Johna Cage, která nese tempové označení „As Slow as Possible“. Toto provedení by mělo skončit v roce 2640.

John Cage napsal svou skladbu Organ2/ASLSP (As Slow as Possible) v roce 1987 jako varhanní transkripci své starší skladby pro klavír, která vznikla o dva roky dříve. Jak už napovídá její název, skladba se má hrát „nejpomaleji, jak možno“. Interpreti se s autorovým předpisem vypořádávají různě: klavíristé těchto 8 stran hudby obvykle hrají 20 až 70 minut, varhaníci díky povaze svého nástroje často zvládají i mnohahodinová provedení.

Všechny ale zastiňuje provedení v německém Halberstadtu. Na varhanách v tamním Kostele sv. Burcharda, které byly právě pro tento účel zkonstruovány, zní Cageova skladba už přes 22 let. Provedení však ještě zdaleka není u konce: začalo v roce 2001, skončit by však mělo až v roce 2640. Celková durata skladby je tedy plánovaná na 639 let.

Burchardikirche,_Halberstadt.jpg
  • Kostel sv. Burcharda v Halberstadtu (©Frank Bothe)

Každá změna akordu je proto významnou událostí. V roce 2020 se - ke značnému zájmu médií - v Halberstadtu proměnil akord držený předtím 2527 dnů. Další změna nastala v únoru 2022 a další právě včera - 5. února 2024. Informoval o tom web Classic FM.

Konkrétně prý do akordu sestávajícího z tónů C, Des, Dis, E, Ais a E včera přibyla nota D. Další harmonická změna je pak naplánovaná na 5. srpna 2026, kdy by se mělo do akordu přidat také A.

800px-HalberstadtBurchardiChurchOrganForOrgan2ASLSP.jpg

Úvodní foto: John Cage (©Rob Croes)

Podcast