Zahradní aukce Arthouse Hejtmánek

Ve čtvrtek 17. června od 16 hodin nabídne zahradní aukce Arthouse Hejtmánek ke koupi skvosty výtvarného umění, uměleckého řemesla i designu.

Každá aukční nabídka Arthouse Hejtmánek se vyznačuje šíří až encyklopedickou. Neomezuje se na žádné uměleckohistorické kategorie dobové ani geografické, ba ani co do uměleckých oborů. Zahrnuje tak díla výtvarného umění, uměleckého řemesla a designu od středověku po současnost a různorodé svou proveniencí.
Jediným kritériem výběru je nezpochybnitelná kvalita každého kusu. Ta je vždy ověřována ve spolupráci s renomovanými specialisty, jejichž kvalifikace je potvrzena dlouhodobým působením v akademických či muzejních institucích.

Nejvýznamnějším dílem v nynější nabídce je obraz Léto Antonína Slavíčka z roku 1897, původně ze sbírky Jana Kotěry. Obraz byl publikován i opakovaně vystavován ještě za malířova života a důležitost mu přiznávala i pozdější odborná literatura. Naposledy byl vystavován v roce 1961 a od té doby zůstával skryt v soukromé sbírce. Na veřejnost se tak znovu dostává po více než půl století. Obraz představuje uvážlivě komponovanou výseč prosté krajiny z okolí Okoře. Přesvědčivě reflektuje světelnou i atmosférickou situaci letního dne s důrazem na efektní provedení detailů plevelné vegetace v popředí.

Tomuto dílu sekundují práce dalších žáků Josefa Mařáka, tentokrát hojně zastoupených, např.: Antonína Kalvody, Jaroslava Panušky, Otakara Lebedy, Karla Langra, Josefa Ullmanna, Václava Březiny. Volně k nim lze přiřadit i drobný leč kvalitní Portrét Arnošta Hofbauera od Miloše Jiránka přibližně z roku 1900. Pozornost si zaslouží rovněž Lesní cesta z roku 1915, jejímž autorem je Otakar Nejedlý. Jiný typ krajiny, urbanizované a industrializované pak zachycují Noční ulice v Paříži, typická malba Konstantina Korovina z roku 1931, a Parní lokomotivy od Viléma Kreibicha z roku 1912, nápadně připomínající Monetovy malby podobného tématu.

Foto: Arthouse Hejtmánek

Podcast