Afroamerická skladatelka Florence Price prošlapala cestu dalším umělcům tmavé pleti

Její prarodiče zažili Válku Severu proti Jihu, Florence Price boj proti předsudkům

V letošních nominacích na cenu Grammy je v kategorii nejlepší orchestrální nahrávka v pětici nominovaných CD i kompaktní disk, na němž Philadelphia Orchestra, který řídí dirigent Yannick Nézet-Séguin, hraje dvě ze symfonií u nás prakticky neznámé skladatelky Florence Beatrice Price. V její rodné zemi, tedy USA, má ovšem poměrně velký okruh příznivců, kteří se snaží zpopularizovat její odkaz a uvést její jméno v širší známost i v celosvětovém měřítku.

Kdo tedy vlastně byla Florence Beatrice Price ?

Florence Beatrice Price je první známou afroamerickou skladatelkou, která si získala ve Spojených státech amerických uznání a respekt a jíž prováděla její orchestrální díla významná symfonická tělesa.

Florence Bea(trice) Price se narodila v rasově integrované komunitě v Little Rock v Arkansas 9. dubna 1887. Základy hudebního vzdělání získala od své matky, která byla před svatbou učitelkou v Indianopolis a byla tam jedinou černošskou učitelkou, která učila na čistě bílé škole. Po svatbě matka provozovala v Little Rock vlastní restauraci, prodávala nemovitosti a pracovala jako sekretářka International Loan and Trust Company. Otec budoucí skladatelky, James H. Smith, byl jediným černošským zubařem ve městě, a uvádí se, že jeho pacientem byl i guvernér státu.

Florence Beatrice začala hrát na klavír pod vedením své matky ještě před dovršením čtvrtého roku věku a svou první skladbu dokončila a vydala v 11 letech. Po studiích na střední škole byla přijata na New England Conservatory v Bostnu, v té době jednu z nejprestižnějších hudebních akademií v USA, kde vedle klavíru studovala i varhany. Bostonskou konzervatoř ukončila v roce 1906 ve svých devatenácti letech a ve studiích pokračovala na Cotton Plant Academy, koedukační internátní škole poblíž Arkadelphie v Arkansasu pro černošské Američany.

V roce 1912 se Florence Beatrice ve věku 26 let provdala za Thomase Price a začala soukromě vyučovat hru na klavír, čemuž se vedle komponování věnovala prakticky do své smrti v roce 1953.

Protože středobodem jejího hudebního zájmu byl klavír, neudiví, že právě klavírní kompozice tvoří zhruba téměř polovinu z celkového počtu 458 jejích děl. Po nich pak početně největší skupinu tvoří písně a úpravy spirituálů (samozřejmě, že s doprovodem klavíru).

Kariéra Florence Beatrice Price

A byla to právě klavírní skladba, a sice suita In the Land o' Cotton, která Florence Price zajistila první úspěchy a uznání na její skladatelské dráze, když za ni získala druhou (dělenou) cenu v Holštýnské soutěži sponzorované časopisem Opportunity v roce 1926. Její rostoucí renomé na počátku 30. let pak podpořily další skladby, především Cotton Dance, za kterou obdržela čestné uznání v kompoziční soutěži Rodmana Wanamakera pro skladatele černošské rasy v roce 1931; dále její klavírní sonáta a čtvrtá (B-moll) Fantasie nègre, se kterými zvítězila ve stejné soutěži o rok později, a její Klavírní koncert, který byl v letech v letech 1933-34 proveden hned třikrát, to předními americkými tělesy.

Skutečný průlom v kariéře Florence Price znamenal 15. červen 1933, kdy měla světovou premiéru její Symfonie č. 1 e moll a Florence Beatrice Price se tak stala první černošskou skladatelkou, jejíž dílo uvedl prestižní Chicago Symfony Orchestra. Stalo se tak v The Auditorium Theatre během výstavy Century of Progress v Chicagu. Na historickém koncertu z 15. června s názvem „The Negro in Music“ zazněla také díla Harryho T. Burleigha, Rolanda Hayese, Samuela Coleridge-Taylora a Johna Aldena Carpentera.

Přestože tato premiéra přinesla Florence Beatrice Price úspěch a slávu, musela jako skladatelka po celý život svádět boj o uznání. Překážkou na cestě za uznáním byla směs segregace, zákonů Jima Crowa, zakořeněného rasismu a sexismu, kterému pouhým talentem a hudebními dovednosti lze vzdorovat stěží.

Kořeny Florence Price

Babička Florence B. Price z matčiny strany se jmenovala Florence Irene Gulliver a byla považována za mulatku, tedy dítě, které se narodilo černé otrokyni a bílému otrokáři. Dědeček Florence Price z matčiny strany se jmenoval William Gulliver a byl též považován za mulata. Narodil se ve Virginii v roce 1831, odkud se přestěhoval do Indianapolis, kde našel podobně jako řada dalších otroků, kteří uprchli z otroctví na jihu, práci. Nakonec vlastnil několik holičství, a tak se rodina stala součástí malé populace černé střední třídy.

Matka Florence Irene se narodila v roce 1835 jmenovala po svatbě se jmenovala Mary McCoy. Rodina jejího manžela pocházela ze Severní Karolíny a byla součástí velmi malého procenta černochů, kteří byli v této době svobodní. Na sever se přesunuli před občanskou válkou za nadějí na lepší příležitosti v oblasti vzdělání i zaměstnání. Unikátní v té době bylo to, že každý v rodině McCoyů uměl číst a psát.

Prarodiče Florence Price z otcovy strany byli míšenci. Otec Florence James H. Smith, se narodil v roce 1843 v Camdenu ve státě Delaware. Rodina se přestěhovala do New Jersey, kde doufala najít lepší životní podmínky. Odtud James H. Smith odešel v 15 letech do New Yorku, kde studoval a současně si na studia vydělával jako soukromý sekretář. Později se přestěhoval do Philadelphie, kde chtěl studovat zubní lékařství; jako černoch však nebyl na školu přijat. Setrval tedy v práci a současně se připravoval na atestaci, aby byl schopen vykonávat praxi zubního lékaře. V té době šlo o nevídaný jev, protože v té době existovalo ve Spojených státech méně než tucet černých zubařů. Když svůj sen uskutečnil, otevřel si zubní ordinaci v Chicagu a zároveň se politicky angažoval v černošské komunitě. Bohužel velký požár v Chicagu v roce 1871 připravil desetitisíce lidí o jejich domovy a mezi postiženými byl James H. Smith, který se pak následně stejně jako mnoho dalších černochů přestěhoval do Little Rock. Tady se James H. Smith 15. listopadu 1876 oženil s Florence Irene a založili rodinu, do níž se kromě Florence Beatrice narodily ještě další dvě děti..

Foto: Profimedia

Podcast