Jediná žena na českém trůnu, Marie Terezie, byla korunována na českou královnu 12. května 1743

Její korunovace byla honosnou a okázalou dvorskou ceremonií a předcházely jí dramatické chvíle, kdy se za účasti řady evropských států vedla o dědictví „rakouského domu“ a o stolec římskoněmeckého císaře válka.

Ta zasáhla po téměř sto letech míru i české země, které byly tehdy postaveny před obtížnou zkoušku - zachovat věrnost Marii Terezii, nebo uznat nároky bavorského kurfiřta Karla Albrechta, který se dal vyhlásit v Praze, dobyté za pomoci francouzského a saského vojska, českým králem?

profimedia-0433466769 marie terezie na koni.jpg
  • Marie Terezie, jezdecká socha v Bratislavě (©Profimedia)

Korunovace českých králů byla vždy událostí mimořádného státního a duchovního významu, při které byl král během korunovační mše arcibiskupem pomazán svatými oleji a korunován. Korunovace představovala symbolické potvrzení a uznání nového krále, jeho spojení se zemí, které vládl a zdůrazňovala i duchovní přesah jeho úřadu. Společně s králem byla většinou korunována i jeho manželka, pokud byl král ženatý. Pokud se král oženil až po vlastní korunovaci, jeho žena většinou podstoupila korunovační obřad samostatně.

První český král Vratislav byl korunován v dubnu 1084 císařem Jindřichem IV. a v červnu následujícího roku byl společně s manželkou pomazán a znovu korunován v Praze arcibiskupem trevírským.

Posledním korunovaným českým králem byl Ferdinand V. a ke korunovaci došlo 7. září 1936 v Praze. Korunovace jeho manželky královny Marie Anny Savojské 12. září 1836 pak byla poslední královskou korunovací v Českých zemích.

profimedia-0133870883 chrám sv. Víta.jpg
  • Chrám sv. Víta (©Profimedia)

Tradičním místem královských korunovací byla bazilika sv. Víta na Pražském hradě. Osobou oprávněnou korunovat české krále a královny byl od roku 1228 mohučský arcibiskup, a to až do roku 1344, kdy bylo papežem toto privilegium přeneseno na arcibiskupa pražského.

profimedia-0157312478 korunovační klenoty.jpg
  • České korunovační klenoty (©Profimedia)

Počínaje korunovací Karla IV. a Blanky z Valois v září 1347 byly všichni čeští králové a královny korunování korunou sv. Václava. Tu nechal pro tuto korunovaci zhotovit předchozího roku sám Karel, tehdy ještě následník trůnu a vycházela z koruny přemyslovských králů, kterou byla ještě roku 1337 korunována královna Beatrix Bourbonská.

Společně s korunou byly během korunovací užívány další korunovační klenoty, především královské jablko a žezlo. Dochované renesanční jablko a žezlo, které jsou součástí českých korunovačních klenotů, byly zhotoveny o dvě století později než koruna.

Úvodní foto: Marie Terezie (©Profimedia)

Podcast