Mladší "Chopinka" má 35 účastníků

Pětatřicet pianistů rozezní v říjnu ve Varšavě klavíry Chopinovy doby.

Porota Mezinárodní chopinovské soutěže historických nástrojů ukončila hodnocení čtyřiaosmdesáti zaslaných nahrávek. Do úvodního kola 2. ročníku klání se kvalifikovalo 35 klavíristů ze 14 zemí.

Ve Varšavě se co čtyři roky koná nejen velká "Chopinka" (o níž jsme referovali),

ale také tato mnohem mladší soutěž, která zcela ve shodě s trendem historicky poučené interpretace vybízí k hledání "pravého" zvuku hudby Fryderyka Chopina a vůbec tvorby první poloviny 19. století.

Zúčastnění klavíristé budou vybírat z historických klavírů ze sbírek Chopinova institutu. Tam najdeme zejména exempláře dvou největších pařížských výrobců a konkurentů: firem Erard a Pleyel. Další je například klavír Broadwood z roku 1843. Sbírku doplní kopie dobových nástrojů a instrumenty zapůjčené spolupracujícími evropskými sbírkami.

Na titulním obrázku vidíte například kopii klavíru podle vídeňského modelu Graf, jak ji vyhotovil přední stavitel Paul McNulty, který žije v Česku.

Sám Chopin preferoval modely firmy Pleyel - na snímku níže: jejich jemný a nuancovaný tón vyhovoval jeho delikátní hře, kterou mohli během jeho života obdivovat jen nemnozí, na ty ale učinila nezapomenutelný dojem.

1650617927Pleyel1848nifc2_ignace- 022_fot. G.M. Studio S.C., fot. Jerzy Malinowski.jpg

Hra na historické klavíry se už v řadě zemí vyučuje jako samostatný obor. Soudě podle zastoupení soutěžících je současnou velmocí Japonsko s 10 účastníky. Domácí, tedy polské barvy bude hájit 6 účastníků a čtyři pianisté přijedou z Itálie.

Dva účastníky posílají Čína, Jižní Korea, USA a Rusko. Po jednom mají Austrálie, Rakousko, Francie, Španělsko, Kanada, Německo a Maďarsko.

Druhý ročník Mezinárodní chopinovské soutěže historických nástrojů se bude konat od 5. do 15. října 2023 v sále Národní filharmonie ve Varšavě. Soutěž má tři stupně. První a druhé kolo jsou sólové recitály, jejichž repertoár bude kromě Chopinových děl zahrnovat vybraná díla Johanna Sebastiana Bacha a Wolfganga Amadea Mozarta a polonézy polských skladatelů první poloviny 19. století.

Ve třetím kole přednese šest finalistů s orchestrem Chopinova koncertantní díla podle vlastního výběru. Doprovázet je bude těleso hrající na dobové nástroje, {oh!} Orchestra.

Klavíristy bude hodnotit mezinárodní porota ve složení Paolo Giacometti, Yves Henry, Tobias Koch, Janusz Olejniczak, Olga Paschenko, Ewa Pobłocka, Andreas Staier a Wojciech Światała. Jedním z porotců je také Václav Luks, umělecký šéf Collegia 1704, který sám vystudoval hru na cembalo.

Foto: Jerzy Malinowski

Podcast