Nejlepší světové orchestry I. Drážďanský poklad

V novém seriálu vám postupně představíme orchestry považované za nejlepší na světě. První díl přináší portrét tělesa ze sousedního Saska. Jde o Staatskapelle Dresden.

Na rádiu Classic Praha tento orchestr slýcháte často – pořídil totiž spoustu skvělých nahrávek. V názvu si ponechal slovo „kapela“, čímž odkazuje na svou původní podobu a funkci. Drážďanská Staatskapelle vznikla jako reprezentační dvorní těleso. Tím v evropském prostoru samozřejmě není výjimkou. Výjimečná je její kontinuita a také setrvalá kvalita, která toto těleso pravidelně umisťuje na přední místo žebříčku nejlepších orchestrů Evropy a světa.

Za datum založení Staatskapelle se považuje rok 1548, kdy se saský kurfiřt Mořic rozhodl sestavit kapelu po vzoru ostatních evropských šlechticů. Ve výčtu kapelníků, kteří stáli v jeho čele, najdeme jména těch nejlepších hudebníků své doby: Heinrich Schütz ve století sedmnáctém; Johann Adolf Hasse jako reprezentant baroka; Carl Maria von Weber v první polovině a Richard Wagner ve 40. letech 19. století. Zajímavá jsou ale také jména dirigentů, kteří tento orchestr vedli v době novější. 1966-68 to byl například skvělý český dirigent Martin Turnovský, který emigroval a získal rakouské občanství. Nejdéle sloužícím u pultu drážďanské kapely byl Herbert Blomstedt, který orchestr řídil mezi lety 1975-85 a má titul čestného šéfdirigenta. Vystřídala se tu velká jména jako Karl Böhm (během 2. světové války), Joseph Keilberth, Kurt Sanderling či Giuseppe Sinopoli nebo Fabio Luisi. Od roku 2012 vede orchestr Christian Thielemann.

My si můžeme jejich umění připomenout například záznamem slavnostního koncertu k výročí 450 let od založení. Orchestr vedl v dílech od baroka po současnost G. Sinopoli.

Název tělesa se v průběhu staletí proměňoval. V 17. a 18. století to byla „Kurfürstlich-Sächsische und Königlich-Polnische Kapelle“ – tedy kapela saského kurfiřta a polského krále, neboť série saských panovníků držela obojí titul. Mnozí si vzpomenou, že za éry kurfiřta Augusta II. Silného působil v orchestru velký barokní tvůrce českého původu Jan Dismas Zelenka (1679-1745).

V jeho době také vznikla u drážďanského dvora opera, s níž je činnost Staatskapelle spojená dodnes. Ve 20. století zde Richard Strauss uvedl premiéry svých celkem devíti děl – mezi nimi Salome, Elektry nebo Růžového kavalíra. Orchestru věnoval svou Alpskou symfonii. Tady ji pod vedením svého šéfdirigenta Christiana Thielemanna hraje na festivalu George Enescu.

Unikátní podpora skladatelů pokračuje u Staatskapelle dodnes. Rezidenčními autory byly osobnosti, které můžeme označit za stěžejní ve druhé polovině 20. století a v současnosti. Jsou to například Rebecca Saunders, Hans Werner Henze, Wolfgang Rihm, Sofia Gubaidulina, György Kurtág, Arvo Pärt nebo Péter Eötvös.

Svou rezidenci zde měl také Sergej Rachmaninov a jejím plodem byla jeho 2. symfonie. Takto ji hraje orchestr pod vedením Antonia Pappana.

Staatskapelle má na své domovské stránce fotografii prázdných židlí. Zatím se až do konce listopadu nehraje. Jinak by měla v této době napilno: běžně odehraje za sezónu 250 operních a baletních představení a 50 symfonických i komorních koncertů. Nepočítaje zahraniční turné, protože je samozřejmě velice žádaná. V roce 2016 zahajoval orchestr s Thielemannem festival Dvořákova Praha a pro mnohé byl jejich výkon nezapomenutelný.

Foto Staatskapelle Dresden - Matthias Creutziger

Podcast