Nejslavnější milenecké páry operní literatury

První máj, patřící všem zamilovaným, je v bezesporu jedním z nejkrásnějších jarních svátků.

Lásku oslavovali už staří Římané a Řekové, a to svátkem zvaným Floralia, který svůj název nesl podle Flóry, bohyně jara, jejíž svátek připadal právě na 1. květen. Milenci si v ten den vysypávali ke svým domovům cestičky lásky nebo psali před domy do srdce svá jména, aby každý věděl, do kterého obydlí zavítala láska.

V Česku je tradičně První máj chápán jako svátek zamilovaných a celý květen jako měsíc lásky. K tradicím našich předků při loučení se zimou a vítání jara patřilo stavění a hlídání májek, vylévání cestiček z hašeného vápna smíšeného s vodou mezi domy milenců a malování vápnem srdcí a nápisů na jejich vrata. V tento den či předcházející se také konávaly studentské slavnosti majáles. A dodnes se na Prvního máje zamilované páry líbají pod rozkvetlým stromem, nejlépe třešní, višní, nebo břízou či jabloní. V Praze zamilované páry většinou vyráží za polibkem pod třešně na Petřín, kde se nachází socha básníka Karla Hynka Máchy. Některé názory se kloní k tomu, že podoba oslav Prvního máje souvisí právě s Karlem Hynkem Máchou, nicméně dle všeho spisovatel naopak vycházel z již existujících tradic a 1. květen jako svátek lásky existoval zřejmě už před vydáním Máje.

Patrně nejslavnější mileneckou dvojicí všech dob je Romeo a Julie.

Nesmrtelný příběh veronských milenců už déle než 400 let fascinuje další a další generace a je jedním z nejznámějších milostných příběhů v historii světového dramatu. Divadelní hra Romeo a Julie Williama Shakespeara měla premiéru v roce 1595 a při psaní příběhu vycházel Shakespeare z básně anglického básníka Arthura Brookea a také všeobecně známé látky o dvou milencích, která byla zpracována již ve starověkém Řecku. Dílo se dočkalo mnoha filmových adaptací a bylo také inspirací pro novodobou verzi příběhu, slavný muzikál West Side Story Leonarda Bernsteina.

Hudební svět klasiky ovšem zná celou řadu silných milostných příběhů. Patří k nim například Pucciniho opery Bohéma (Mimi a Rudolf), Madam Butterfly (Cio-Cio-San a Pinkertton), Manon Lescaut (Manon Lescaut a rytíř des Grieux), Verdiho La Traviata (Violetta Valéry a Alfred Germont), Othello (Othello a Desdemona), Donizettiho Lucie z Lammermooru (Lucia Ashton z Lammermooru a Sir Edgardo z Ravenswoodu), či Bizetova Carmen (Carmen a Don José). Nutno konstatovat, že v drtivé většině příběhů se jedná o milostná dramata s tragickým koncem.

Slavné milenecké dvojice ovšem najdeme i v české hudební literatuře, ať už se jedná o tragický příběh nešťastně zamilované vodní víly Rusalky ve Dvořákově opeře Rusalka, či Jeníka a Mařenku ve Smetanově komické opeře Prodaná nevěsta, kde jako v jednom z mála podobných příběhů zamilovaných dvojic, které musí překonávat překážky, čeká jejich hrdiny šťastný konec.

Foto: Profimedia

Podcast