Nové soubory staré hudby X: Clemencic Consort osiřel

8. března tohoto roku se uzavřel život Reného Clemencice, skladatele, dirigenta a zakladatele ansámblu historicky poučené interpretace - Clemencic Consort.

René Clemencic byl renesanční osobnost: skladatel, dirigent, virtuózní flétnista, hráč na cembalo a varhaník, ředitel a zakladatel světoznámého souboru staré hudby (Clemencic Consort), muzikolog a spisovatel, filozof a sběratel knih a soch.

Narodil se 27. února 1928 ve Vídni asvým původem ztělesňoval tuto metropoli na Dunaji - jeho předkové pocházeli z Istrie, Slovinska, Moravy a Polska. Doma vždy mluvil s otcem italsky a s matkou německy.

vzdělání získal ve Vídni, poté studoval filozofii a muzikologii na pařížské Sorbonně a Collège de France a opět na Vídeňské univerzitě, kde v roce 1956 získal doktorát. V téže době studoval hudbu po praktické i teoretické stránce u těch nejlepších kapacit - hru na zobcovou flétnu, cembalo a Hindemithovu hudební teorii ve Vídni, hru na zobcovou flétnu v Holandsku a v Berlíně.

Od konce padesátých let vystupoval na sólových koncertech jako virtuóz na zobcovou flétnu a se svým souborem Clemencic Consort provozoval hudbu od středověku, renesance až po baroko a avantgardu po celé Evropě, v Africe, Severní a Jižní Americe, Asii a Austrálii.

Posledních 30 sezón stál za organizací vlastního cyklu koncertů věnovaných staré hudbě v proslulém vídeňském Musikvereinu.

Jeho jméno najdeme na více než stovce nahrávek, a to jako sólisty a dirigenta vlastního souboru, tak i s jinými orchestry. Mnohé z těchto nahrávek byly oceněny mezinárodními cenami, například Edison, Grand Prix du Disque, Diapason d'Or, Prix Cécilia atd.

Vybrali jsme pro vás zajímavost z bohatého repertoáru souboru: originální středověkou verzi sbírky Carmina burana.

Díky své neúnavné badatelské činnosti René Clemencic se svým souborem poprvé koncertně zpřístupnil modernímu publiku mnoho takovýchto středověkých a renesančních děl od Dufaye, Obrechta, Ockeghema, Isaaca či Josquina. Jeho specializací bylo vídeňské "sepolcro" - hudebně dramatický žánr prováděný o Velikonocích a pěstovaný zejména na vídeňském dvoře. Také barokních oper nastudoval desítky.

Jako sólista na zobcovou flétnu hrál René Clemencic díla od středověké hudby až po avantgardu a uváděl je zpravidla s vlastním úvodním slovem a komentářem. Ve svém programu "Flauto Magico" hrál na více než dvacet různých fléten

Publikoval nespočet odborných článků, vyučoval po celém světě a také sám komponoval.

Foto Profimedia

Podcast