Přes sto lety se narodil jeden z nejznámějších českých dudáků Josef Režný

2. února 1924 se ve Strakonicích narodil český dudák a folklorista, etnograf, etnomuzikolog, sběratel lidových písní a zakladatel Mezinárodního dudáckého festivalu Josef Režný.

K lidové hudbě měl Josef Režný úzký vztah už od dětství, Hrál na housle, violu a kontrabas, už v době studií na strakonickém gymnáziu hrál na kontrabas ve studentském orchestru a od svých osmnácti let hrál na basu i ve Strakonické dudácké kapele.

25096_dudak1w.jpg

  • Josef Režný (©Josef Grof, Muzeum středního Pootaví Strakonice)

Josef Režný měl několik povolání – byl učitelem, úředníkem, ale i dělníkem v České zbrojovce ve Strakonicích. Dlouhou dobu byl také ředitelem Městského muzea ve Volyni. Po druhé světové válce se také stal sbormistrem strakonického mužského pěveckého spolku Palla ČZ. V roce 1949 založil Národopisný soubor, který se věnoval i lidovým tancům, a v následujícím roce se přejmenoval na Prácheňský soubor lidových písní a tanců. Kromě práce v souboru sbíral písně a tance z Prácheňska, hlavně z okolí Strakonic a Volyně, a v jeho sbírce se nachází více než lidových písní a několik desítek tanců. Pořizoval nahrávky, notové přepisy dudácké hry, zapisoval nářečí, přísloví, zvyky.

Josef Režný byl odborníkem v oboru lidových hudebních nástrojů, a to především vyhlášeným specialistou na dudy. Dlouhodobě se věnoval výzkumu a dokumentaci dud a dudácké muziky u nás i v Evropě a naučil na tento nástroj hrát mnoho zájemců z Čech i zahraničí. V letech 1955-1961 spoluzakládal a organizoval Jihočeské slavnosti písní a tanců ve Strakonicích a později Mezinárodní dudácký festival.

Josef Režný, který v roce 2009 od zastupitelů Strakonic obdržel za dlouholetý přínos v oblasti kultury a za propagaci města v celosvětovém měřítku i za výchovu několika generací muzikantů čestné občanství, zemřel 10. prosince 2012 ve věku 88 let. Těsně před svým odchodem – v srpnu 2012 – se dočkal reedice své knihy 5000 let s dudami, která je první česky psanou souhrnnou monografií dud. Publikace přináší typologický a topografický přehled vývoje dud a nástin dějin dudácké tradice v českých zemích s ohledem na výsledky výzkumu širší středoevropské dudácké zóny.

V srpnu 2014 uctila strakonická veřejnost jeho památku slavnostním odhalením jeho busty v parčíku naproti strakonickému letnímu kinu.

1200px-Josef_Režný_statue_Strakonice_2018.jpg
  • Busta Josefa Režného ve Strakonicích (©Wikipedie)

Úvodní foto: Josef Režný (© Archiv MěKS Strakonice)

Podcast