Roma? Non basta una vita

Řím ? Jeden život nestačí... 21. dubna 753 před naším letopočtem bylo podle pověsti v údolí řeky Tibery v oblasti zvané Latium založeno Věčné město; Řím. Jako první to uvádí římský historik Varro, žijící v 1. století před naším letopočtem.

Pověst praví, že syn dardanského krále Anchíse a bohyně lásky Venuše Aeneas, který patřil k nejstatečnějším obráncům Trójem, si měl podle Diova příkazu poté, co unikl spolu se svým otcem Anchisem a synem Askaniem z hořícího města, hledat nový domov v Itálii. Po sedmileté dobrodružné plavbě vplul do ústí Tibery a založil tam město Lavinium, které nazval podle své manželky Lavinie, dcery místního krále Latina. Aeneův syn Ascanius, zvaný též Iulus (od něj pak odvozoval svůj původ rod Iuliů, z nějž pocházel Caesar), pak založil nové město, Alba Longu, které se stalo přímým předchůdcem Říma.

Dvanáctým nástupcem Askania byl král Prokas, který měl dva syny, staršího Numitora a mladšího Amulia. Ten po smrti svého otce sesadil z trůnu svého staršího bratra Numitora, dal popravit jeho syny a dceru Rheu Silvii přinutil stát se kněžkou bohyně Vesty. Rhea Silvia sice jako kněžka slíbila věčné panenství, podlehla však bohu války Martovi a porodila mu dvojčata Romula a Rema.

profimedia-0279265958 romulus a remus.jpg
  • Symbol Říma: Vlčice, Romulus a Remus (©Profimedia)

Jakmile se Amulius dozvěděl o narození případných uchazečů o trůn, dal je v koši vhodit do Tibery. Koš se ale zachytil u břehu a plačící chlapce odnesla a odkojila vlčice. Později je našel Amuliův pastýř Faustulus a vychoval je spolu se svými dvanácti syny. Při potyčce s Numitorovými pastýři na Aventinu byli oba bratři zajati a předvedeni před svého děda Numitora, který v nich poznal své vnuky a poslal je do Alba Longy, kde Romulus a Remus spolu se svou družinou Amulia zabili a předali vládu Numitorovi. Bratři nechtěli čekat, až jim jejich děd uvolní trůn, a rozhodli se založit na Palatinu město nové.

Vzali pluh a vyorali kolem příštího města brázdu. Uprostřed města vykopali čtvercovou jámu a vložili do ní obětiny a pluh. Oba dva chtěli, aby nové město neslo právě jeho jméno, ale protože se nemohli dohodnout, rozhodli se jako znamení brát let ptáků. Jako první uviděl Remus šest supů a dožadoval se vítězství. Ovšem ještě dřív, než mohli věštci jeho vítězství stvrdit, uviděl Romulus supů dvanáct. Mezi bratry vznikla hádka, v níž byl Remus zabit. Podle jiného podání ovšem zahynul Remus až později, když přeskočil Romulovy hradby, aby ho urazil. Ať už tomu ovšem bylo jakkoli, nové město dostalo jméno Romulovo – Roma.

profimedia-0295919259 koloseum.jpg
  • Koloseum (©Profimedia)

Dnes patří Řím k nejkrásnější a nejnavštěvovanějším evropským městům, v němž na každém kroku dýchá na jeho návštěvníky historie. K nejstarším památkám patří největší divadlo antiky, zvané Koloseum, z roku 80 n. l., Caracallovy lázně, Andělský hrad, císařská fóra, Cirkus Maximus, který pojal 150 000 diváků, ale především Forum Romanum, které představovalo centrum veřejného života celé Římské říše.

profimedia-0049302798 andělský hrad.jpg
  • Andělský hrad (©Profimedia)

K obdivovaným památkám patří také římské kostely, kterých lze v centru města najít přes dva tisíce a některé vznikly přestavbou z antických chrámů. Nejznámějším z nich je kruhový Pantheon, zasvěcený původně všem bohům a od roku 609 Panně Marii mučedníků.

profimedia-0217468648 Forum Romanum.jpg
  • Forum Romanum (©Profimedia)

Za pozornost rozhodně stojí i devět z původně fungujících jedenácti starověkých římských vodovodů, díky nimž se město pyšnilo lázněmi. Některé z nich se postupem času přeměnily na fontány, z nichž nejznámější je Fontana di Trevi, z poloviny 18. století. Kultovním místem se stala i díky slavné koupací scéně ve filmu Sladký život.

profimedia-0726242838 Marcello Mastroianni, Anita Ekberg, La Dolce Vita (1960).jpg
  • Marcello Mastroianni, Anita Ekberg, La Dolce Vita, 1960 (©Profimedia)

Věčné město jako inspirace v umění

Římu věnoval řadu svých hudebních kompozic italský skladatel přelomu 19. a 20. století Ottorino Respighi. Mezi jeho nejznámější díla patří cyklus symfonických básní nazývaný Římská trilogie, který tvoří tři symfonické básně, které věnoval Římu, a sice Římské pinie, Římské fontány a Římské slavnosti.

Úvodní foto: Bazilika sv. Petra (©Profimedia)

Podcast