Dobyli svět

2.10.2014 / Pořady

V prvním díle nového rozhlasového cyklu se budeme věnovat rodáku z Tučap u Soběslavi, který se narodil 11.dubna roku 1908 a díky svému nadání, píli a houževnatosti dosáhl mimořádného uznání doma i v zahraničí – dirigentovi Karlu Ančerlovi.

Karel Ančerl se narodil v rodině, kde se hudba příležitostně poslouchala, ale kde nebylo žádné múzické zázemí a tradice. Pravdou ovšem je, že mu rodiče umožnili učit se na housle a později, když už byl na gymnáziu v Praze, i na klavír. Když odtud přešel na konzervatoř, kde studoval skladbu u Jaroslava Křičky, dirigování u Pavla Dědečka a k tomu i hru na bicí nástroje, moc rodičovského nadšení nad touto životní změnou neprojevili. Nicméně jeho absolventský koncert 24. června roku 1930, na němž se představil jako autor i dirigent Symfonietty, přijali s velkým zadostiučiněním. Klíčovým momentem pak pro Karla Ančerla byla možnost sledovat na zkouškách České filharmonie práci dirigenta Václava Talicha.

O dalších osudech tohoto mimořádného umělce se dozvíte z úst prof. Jiřího Hlaváče a Jiřího Bessera v premiéře v pátek 3. října, v 19:00, v reprízách pak v pondělí 6.10. ve 12:00 a ve středu ve 22:00.