Dirigent Václav Smetáček

Dobyli svět

Další díl pořadu Dobyli svět Jiřího Hlaváče a Jiřího Bessera je věnován významnému českému dirigentovi Václavu Smetáčkovi.

Václav Smetáček byl synem právníka a nadšeného amatérského hudebníka, který mimo jiné dirigoval brněnské Orchestrální sdružení a pak v Praze orchestr Sokola v Bubenči. Po maturitě na gymnáziu studoval Smetáček na pražské konzervatoři hru na hoboj, skladbu a dirigování (1922-30) a současně na filosofické fakultě hudební vědu a estetiku. Již založením Pražského dechového kvinteta (1928), v němž působil jako hobojista 27 let, osvědčil Smetáček uměleckou a organizační iniciativu. Hráčská zkušenost v České filharmonii (1930-33) s dirigentem Václavem Talichem a s význačnými hostujícími dirigenty zahraničními přivedla Smetáčka definitivně k rozhodnutí stát se dirigentem. Od roku 1934 působil v různých funkcích v rozhlase, kde získával i prvé dirigentské zkušenosti podobně jako při práci sbormistra v pražském Hlaholu (1934-46).

V květnu 1942 se stal šéfem symfonického orchestru FOK, který byl v té době organizován ještě na spolkovém principu. V čele tohoto tělesa, které postupně rozšířil a reorganizoval, stál Smetáček do roku 1971 a přivedl je k vysoké umělecké úrovni. Smetáček dokázal s orchestrem FOK získat tak početné publikum, že mnohé jejich pražské koncerty bývaly ještě dvakrát reprízovány. V letech 1945-66 Smetáček rovněž vyučoval na pražské konzervatoři hře na hoboj, komorní hře, později i řízení orchestru.

V letech 1959-60 byl též šéfdirigentem Berlínského symfonického orchestru. Opakovaně byl zván k řízení koncertů filharmonického orchestru v Los Angeles, amsterdamského Concertgebouworkest, do Tokia atd. V zahraničí byl oceňován i jako operní dirigent: 1966 uvedl poprvé v milánské opeře La Scala Janáčkovu operu Z mrtvého domu, 1967 nastudoval v Teatro Colon v Buenos Aires Musorgského Borise Godunova, o rok později ŠostakovičovuKateřinu Izmailovou a Janáčkovu Káťu Kabanovou atd.

Jeho zřetelné a energické gesto vycházelo z důkladné znalosti partitury a mělo pro hráče i pěvce inspirativní význam. Vynikal v interpretaci romantické hudby, zvláště kantátové (Dvořákovo Stabat mater), při níž mu byl významným spolupracovníkem sbormistr Jan Kühn a jeho Český pěvecký sbor. Srdeční záchvat při koncertu ve Florencii v listopadu 1974 na rok přerušil Smetáčkovu uměleckou práci, v dalších letech musel pro vážné zdravotní potíže koncertní činnost silně omezit. Vinou oslabeného zraku mohl pak dirigovat jen skladby, které ovládal zpaměti; jeho nahrávka Smetanovy Mé vlasti s Českou filharmonií z roku 1980 patří k nejlepším.

Premiéra pořadu je připravena na pátek 29. listopadu na 19 hodin. Reprízy si můžete poslechnout v neděli 1.12. v 9:00 a středu 4.12. ve 22:00.

Podcast