Odkaz Vítězslava Nováka

20.7.2017 / Dobyli svět / Martina Klausová

V dalším dílu pořadu Dobyli svět se Jiří Hlaváč a Jiří Besser zaměří na hudební odkaz významného českého skladatele počátku 20. století Vítězslava Nováka.

Vítězslav Novák, žák Antonína Dvořáka., pocházel z hudebně založené rodiny. Studoval na gymnáziu v Jindřichově Hradci, v té době začíná komponovat a vystupovat na veřejnosti jako klavírista. Roku 1889 odchází do Prahy, kde studuje na konzervatoři (1891-92 u A.Dvořáka) a současně práva na Karlově univerzitě. Po absolutoriu konzervatoře se rozhodl plně věnovat hudbě a studium práv nedokončil. Podobně jako Dvořákovi mu pomohl Johannes Brahms tím, že jeho díla doporučil nakladateli F.Simrockovi. To poskytlo Novákovi v začátcích kariéry určité finanční zabezpečení. Novákova raná tvorba vycházela z německých romantiků (Schumann, Brahms) a byla silně ovlivněna moravskou a slovenskou lidovou písní. K tomu jej inspirovala mj. tvorba Antonína Dvořáka, ale zejména vlastní hluboký zážitek z náhodné prázdninové cesty roku 1897. Na začátku 20. století byl Novák ovlivněn i mimohudebními vlivy (symbolismus v literatuře, impresionismus ve výtvarném umění). Vlastní cestou tehdy dospěl k podobným výrazovým prostředkům jako hudební impresionisté, dříve než do Čech pronikla díla C. Debussyho. Formálně však kořeny jeho hudby tkví v klasicismu (podobně jako u Dvořáka), dokonce využívá i některé formy barokní hudby (fuga, ciacona). Vrcholným tvůrčím obdobím byly roky 1904-1912, následovala určitá tvůrčí krize, kterou překonal v době okupace, kdy složil řadu významných děl s vlasteneckým nábojem. Kromě skladatelské činnosti byl též významným hudebním pedagogem. V letech 1909 - 1941 byl profesorem skladby na pražské konzervatoři.

Premiéru uslyšíte v pátek 21. července v 19:00, reprízy jsou připraveny na neděli 23.7. v 9:00 a středu 26.7. ve 22:00.