Paganini basklarinetu

28.2.2019 / Dobyli svět / Martina Klausová

Český basklarinetista Josef Horák objevil pro hudební svět nový sólový nástroj, basový klarinet. Jako první na světě pozdvihl tento nástroj z pouze orchestrálního uplatnění na úroveň nástrojů sólových. V roce 1955 (24.3.) uspořádal vůbec první celovečerní basklarinetový recitál v historii hudby. Novou vlastní nátiskovou a dechovou technikou rozšířil jeho tónový rozsah, dynamickou škálu, výrazové a technické možnosti, experimentoval s tónovými deformacemi, multifony apod. Horákův měkký zpěvný tón se stal novým zvukovým ideálem basového klarinetu. Rozhodujícím způsobem tak Horák ovlivnil vývoj hry na basklarinet v celém světě. Proto je světovou kritikou nazýván „Paganini basklarinetu“.

„Jeho mnohé cesty čtyřmi kontinenty přispěly enormě k tomu, vyvolat nadšení pro schopnosti tohoto nástroje. Horák přináší ve všem co hraje víc než vrcholný výkon. On zachycuje mimořádně citlivě rozdílné nálady obrovského rozpětí této literatury: Horák pláče, křičí, vzlyká, naříká, flirtuje, poskakuje, mazlí se a k tomu ještě spouští olovnici do hloubek schopností basového klarinetu.“, uvedl v prosinci 2000 ve svém článku americký časopis The Clarinet.

A právě tomuto pozoruhodnému muzikantovi se v dalším díle pořadu Dobyli svět budou věnovat Jiří Hlaváč a Jiří Besser. Premiéra je připravena na pátek 1. března v 19:00, reprízy zazní v neděli 3.3. v 9:00 a ve středu 6.3. ve 22:00.