Skladatel Josef Suk

11.4.2019 / Dobyli svět / Martina Klausová

Další díl pořadu Dobyli svět věnovali Jiří Hlaváč a Jiří Besser jednomu z nejvýznamnějších českých skladatelů, žáku a zeti Antonína Dvořáka, Josefu Sukovi.

Josef Suk byl velkým hudebním lyrikem na přelomu pozdního romantismu a moderny 20. století a spolu s Vítězslavem Novákem byl nejvýraznějším představitelem Dvořákovy kompoziční školy a jedním ze zakladatelů české hudební moderny.
V letech 1885 až 1892 studoval Suk na pražské konzervatoři - housle u Antonína Bennewitze, skladbu nejprve u Karla Steckera a později v mistrovské třídě Antonína Dvořáka. V roce 1898 se oženil s Dvořákovou dcerou Otilií. V roce 1901 se jim narodil syn Josef, ale Otilie již čtyři roky poté (rok po svém otci) zemřela na následky vrozené srdeční vady. Tato událost zásadně ovlivnila obsah druhé části jeho Sukovy tvorby.
Josef Suk byl znám jako měkký a citově založený člověk, plný vřelosti k druhým lidem, což jsou vlastnosti, které se také podstatně odrážejí v jeho tvorbě. Jen těžko dovedla jeho citlivá povaha snášet zaujaté útoky proti Dvořákovi a následně i proti němu, vedené skupinou kritiků v čele se Zdeňkem Nejedlým, kteří zavrhovali údajnou "konzervativní dvořákovskou linii" ve jménu "pokrokové smetanovské". Tyto útoky vyústily až v potupná nařčení a několikrát jej přivedly na pokraj nervového zhroucení. Jinak se však ze strany české veřejnosti těšil značné obecné úctě a dostalo se mu nemalých poct včetně čestného doktorátu filosofie, který mu udělila Masarykova univerzita v Brně.

O dalších osudech a především o Sukově tvorbě se více dozvíte v pořadu, který má premiéru v pátek 12. dubna v 19:00. Reprízy zazní v neděli 14.4. v 9:00 a ve středu 17.4. ve 22:00.