Jako Bückeburský Bach je označován Johann Christoph Friedrich Bach

Johann Christoph Friedrich Bach byl jedním z pěti synů Johanna Sebastiana Bacha, kteří se rovněž věnovali hudbě.

Další Hudba podle kalendáře připomene jednoho ze synů barokního velikána Johanna Sebastiana Bacha, a sice devátého v pořadí. Jeho jméno je Johann Christoph Friedrich Bach, zvaný „bückeburský Bach“. Narodil se 21. června 1732 v Lipsku, je tomu tedy letos právě 290 let. Ve své době byl oceňován především jako mimořádný varhanní virtuóz.

Johann Christoph Friedrich Bach byl druhým nejstarším ze tří synů, které měl Johann Sebastian Bach se svou druhou ženou Annou Magdalenou a kteří se dožili dospělosti. Zbývající tři zemřeli buď hned po narození nebo jako děti. Johann Christoph Friedrich sice nedosáhl významu Carla Philippa Emanuela, ale zcela se vyrovnal svým bratrům Wilhelmu Friedmannovi a Johannu Christianovi. Byl nazýván zpravidla prostě Friedrich, nebo také bückeburský Bach, neboť sloužil na bückeburském dvoře od roku 1750, kdy mu bylo osmnáct let, až do své smrti v roce 1795.

Základní hudební vzdělání získal je Johann Christoph Friedrich Bach od svého otce na Tomášské škole v Lipsku a později od otcova bratrance Johanna Eliase Bacha. Od roku 1743 pracoval jako kopista svého otce. V roce 1748 začal studovat práva na Lipské univerzitě, ale po roce studia zanechal, protože otec vážně onemocněl.

Koncem roku 1749 požádal hrabě Wilhelm Johanna Sebastiana Bacha, zda by nemohl do své nově vznikající kapely na zámku v Bückeburgu (asi 60 km západně od Hannoveru) angažovat některého z jeho synů. Nemocný Bach tuto nabídku, která zaručovala jeho synovi obživu, uvítal a Johanna Christopha Friedricha do Bückeburgu s doporučujícím psaním poslal. Stal se v tamním orchestru cembalistou a v roce 1759 byl jmenován koncertním mistrem orchestru, ačkoliv tuto funkci prakticky již tři roky vykonával. V roce 1771 přišel do Bückeburgu jako protestantský kazatel, spisovatel a filosof Johann Gottfried Herfer. Ze vzájemné spolupráce vzešlo několik úspěšných dramatických a vokálních děl. Mezi jinými např. oratorium "Dětství Ježíšovo" či kantáta "Michaelovo vítězství".

Více prozradí a hudební ukázky nabídne Martina Klausová v pořadu, který bude mít premiéru v pátek 24. června 2022 v 19 hodin. Reprízy si můžete poslechnout v neděli 26.6. v 9:00 a středu 29.6. ve 22:00.

Foto: Profimedia

Podcast