Jedním z prvním filmových skladatelů byl autor Sedláka kavalíra Pietro Mascagni. Od jeho narození je to letos rovných 160 let

Další Hudba podle kalendáře připomene italského hudebního skladatele a dirigenta, jednoho z představitelů verismu Pietra Mascagniho. Jeho neznámějším dílem je opera Sedlák kavalír. Kromě oper komponoval vokální, instrumentální a duchovní hudbu a byl jedním z prvních profesionálních italských skladatelů, kteří napsali hudbu k filmu.


Pietro Antonio Stefano Mascagni
se narodil v Livornu 7. prosince 1863 jako syn pekaře. Matka zemřela na tuberkulózu, když bylo chlapci 10 let. Otec si přál, aby se Pietro stal právníkem, ale jeho přitahovala daleko víc hudba, které se věnoval už během středoškolských studií. Na přímluvu svého strýce tedy v roce 1876 nastoupil na konzervatoř v Livornu, kde studoval harmonii a kontrapunkt. Své první kompozice, Symfonii c moll a řadu chrámových skladeb, napsal v šestnácti letech, o dva roky zkomponoval kantátu In Finlanda, se kterou zvítězil ve skladatelské soutěži v Miláně a o rok později byla veřejně provedena jeho kantáta Alla gioia na text Friedricha Schillera.

Od roku 1881 studoval Mascagni na milánské konzervatoři a jeho spolužákem byl o pět let starší Giacomo Puccini. Mascagni byl ovšem se způsobem výuky nespokojen a v roce 1885, aniž by dokončil studia, odešel z Milána. Připojil se jako dirigent ke kočovné operetní společnosti, kterou vedl Vittorio Forli a následně vystřídal ještě několik podobných zaměstnání. Ve společnosti Luigiho Marescy se seznámil i se svou budoucí manželkou, zpěvačkou Argenide Marcellina Carbognani, známou jako Lina. Nakonec se usadil ve městě Ceringnola, kde mu starosta nabídl stálé místo dirigenta filharmonie a rovněž vyučoval hru na klavír a zpěv.

V červenci roku 1888 byla v Miláně vypsána soutěž na jednoaktovou operu, pro kterou Mascagni zkomponoval své nejslavnější dílo, operu Cavalleria rusticana, tedy Sedlák kavalír. Mascagni milánskou soutěž vyhrál a byl pozván k nastudování svého díla v římském Teatro Constanzi Premiéra proběhla s mimořádným úspěchem 17. května 1890 a během několika měsíců byla opera hrána po celé Itálii. V prosinci jí uvedl Gustav Mahler v Budapešti a následovaly operní scény po celém světě, od Buenos Aires po Petrohrad.

Mezitím se Mascagni 3. února 1889 oženil a hned následující den se mu narodil syn Domenico, přezdívaný Mimi. O dva roky později se stal otcem syna Edoarda, který byl přezdíván Dino a další rok se narodila dcera Emi. V roce 1895 přijal Mascagni funkci ředitele hudební konzervatoře Liceo Rossini v Pesaru, která nesla jméno po tamějším slavném rodákovi a Mascagniho někdejším spolužákovi, takže se s celou rodinou přestěhoval do Pesara.

Úspěch operní prvotiny vyvolal velký zájem o další operní díla skladatele. Do roku 1898 pak tedy Mascagni doslova chrlil každým rokem nejméně jednu operu. Během života jich napsal celkem patnáct, byly sice příznivě přijímány, ale žádný ohromující úspěch se už nedostavil. Většina z nich se na repertoáru divadel udržela jen krátce. Jednou z výjimek byla opera Iris z roku 1898.

Více prozradí a hudební ukázky nabídne Martina Klausová v pořadu, který bude mít premiéru v pátek 8. prosince v 19 hodin. Reprízy si můžete poslechnout v neděli 10. 12. v 9:00 a středu 13. 12. ve 22:00.

Foto: Pietro Mascagni (©Wikipedie)

Podcast