Ministr financí a zároveň úspěšný skladatel. Benedetto Marcello

Minulý týden jsme v Hudbě podle kalendáře připomínali italského hudebního skladatele období baroka, houslového virtuóza a kněze Antonia Vivaldiho. I v dalším pořadu zůstaneme v Itálii a zaměříme se na Vivaldiho krajana a předchůdce Benedetta Marcella.

Tento hudební skladatel, ale též právník a politik se narodil podobně jako Vivaldi v Benátkách, a to o osm let později než Vivaldi, konkrétně 31. července roku 1686 (i když některé prameny uvádějí, že se tak stalo až v srpnu).

Benedetto Marcello pocházel ze šlechtické rodiny, a proto je v dobových dokumentech často nazýván Patrizio Veneto. Jeho otec si přál, aby se stal právníkem, a tak Benedetto studoval práva, ale souběžně s tím i hudbu, a to u Antonia Littoho a Francesca Gaspariniho. Celý život pak svůj čas dělil mezi práva, politiku a hudbu.

V roce 1711 se Benedetto Marcello stal členem „Serenissima“, tj. benátské vlády a v roce 1730 guvernérem („Provveditore“) v Pule v dnešním Chorvatsku. Po celý život byl ovšem chatrného zdraví a pobyt v Istrii mu po zdravotní stránce vůbec nesvědčil. V roce 1738 tedy odešel do Brescie na břehu Lago di Garda, kde zastával úřad „camerlinga“, dnes bychom řekli ministra financí. Zde také o rok později na turbekulózu zemřel - 24. července 1739 - v nedožitých 54 letech. Jeho hrob se nachází v kostele 'Chiesa di San Giuseppe' v Brescii.

Rovněž Benedettův starší bratr Alessandro Marcello byl známým skladatelem; jejich hudba se navzájem velice podobá, a tak mají dne historici hudby u některých skladeb značné problémy s rozlišením autorství obou bratrů.

Valnou většinu svých skladeb zkomponoval Benedetto Marcello v první polovině svého života. Kromě četných oratorií, oper a scénických serenád napsal také více než 400 sólových kantát, publikoval i sbírky komorní i orchestrální hudby a mnoho dalších instrumentálních děl zůstalo v rukopisu. S ohledem na to, že byl finančně zcela nezávislý a nemusel se podbízet vkusu publika, mohl zcela svobodně rozvíjet svůj osobitý styl. Jeho dílo se tak stalo mezníkem na přechodu z barokní do klasické éry evropské hudby.

Více prozradí a hudební ukázky nabídne Martina Klausová v pořadu, který bude mít premiéru v pátek 4. srpna v 19 hodin. Reprízy si můžete poslechnout v neděli 6. 8. v 9:00 a středu 9. 8. ve 22:00.

Foto: Benedetto Marcello (©Profimedia)

Podcast