Symbolem finské hudby se stal Jean Sibelius. Finsky se ovšem naučil až v dospělém věku

Další hudba podle kalendáře připomene finského hudebního skladatele Jeana Sibelia, který zemřel 20. září 1957. Narodil se 8. prosince 1865 jako vesnického lékaře a pokřtěn byl jako Johan Julius Christian. Teprve později přijal francouzsky znějící jméno Jean.

Žádné z těchto jmen není finské a jeho rodina ve skutečnosti hovořila švédsky; plynně finsky se Sibelius naučil mluvit až v dospělosti. Vychováván byl svou matkou a babičkou, protože otec zemřel, když byly Jeanovi pouhé dva roky. V devíti letech se naučil hrát na klavír, o pět let později se pustil i do studia hry na housle. O svou první kompozici se pokusil v deseti letech skladbičkou s názvem Vodní kapky. Komponoval rovněž tria, která interpretoval se svou sestrou klavíristkou a bratrem, violoncellistou.

Jean Sibelius byl velice inteligentní a rodina mu předurčila dráhu právníka. Práva začal studovat na univerzitě v Helsinkách, ale zároveň navštěvoval hodiny hry na housle a hudební teorii na tamní konzervatoři. Brzy se ovšem ukázalo, že jeho touha stát se hudebníkem je natolik silná, že po roce na právech univerzitu opustil a stal se žákem ředitele konzervatoře a učitele hudby Martina Wegelia. Snil o tom, že se stane houslovým virtuosem a bude se věnovat komorní kře. Brzy si ale uvědomil, že začal příliš pozdě na to, aby svého cíle dosáhl, přesto, se v roce 1891 pokusil získat místo ve Vídeňském filharmonickém orchestru. Když pochopil, že z něj houslový virtuóz nebude, začal se cele věnovat komponování. Po skočení konzervatoře v roce 1889 odešel studovat do zahraničí, nejprve do Berlína a později do Vídně.

Sibelius byl velkým milovníkem finských dějin a když slyšel symfonii Aino svého staršího krajana Roberta Kajanuse, která byla inspirována finskou národní epickou básní Kalevala, rozhodl se napsat též velkou orchestrální skladbu na toto téma. Vznikla tak jeho symfonická báseň pro sbor a orchestr Kullervo, pětivětá symfonie o stopáži osmdesát minut. Skladba byla okamžitě označena za mezník finské národní kultury. V době ruské nadvlády nad Finskem se Sibelius sblížil s nacionalistickým hnutím (projevem toho byl i sňatek s Ainou Järnefeltovou, dcerou finsky hovořící nacionalistické rodiny) a od této chvíle byl považován (a pravděpodobně i sám sebe považoval) za hudebníka a skladatele bojujícího za práva lidu. Inspirace čerpal z finských legend, a vznikl tak rozsáhlý cyklus orchestrálních skladeb od symfonické básně En Saga po skladbu Tapiola.

Více prozradí a hudební ukázky nabídne Martina Klausová v pořadu, který bude mít premiéru v pátek 22. září v 19 hodin. Reprízy si můžete poslechnout v neděli 24. 9. v 9:00 a středu 27. 9. ve 22:00.

Foto: Jean Sibelius (©Wikipedie)

Podcast