V Kroměříži neuspěl, v Salzburku se stal komorníkem salcburského arcibiskupa Maxe Gandolfa z Künburgu. Varhaník a skladatel George Muffat

Další Hudba podle kalendáře připomene 370. výročí narození barokního hudebního skladatele a varhaníka George Muffata. Narodil se 1. června 1653. Byl původem ze Savojska a působil na mnoha místech Evropy, především v Salcburku a Pasově.

George Muffat se narodil v Savojském panství, které tehdy – tedy v polovině 17. století - bylo součástí Svaté říše římské. Po rodičích byl skotsko-francouzského původu. V letech 1663 až 1669 studoval v Paříži, pravděpodobně u Jeana Baptista Lullyho, což ovšem není zcela jisté. Poté žil několik let v Alsasku, zejména ve Schlettstadtu, takže byl v cizině mylně považován za tamního rodáka, a působil zde jako varhaník. Od roku 1674 pobýval v Imgolstadtu, kde studoval práva a následně pobýval ve Vídni.

Ve Vídni se Muffatovi nepodařilo získal oficiální jmenování, a tak v roce 1677 odcestoval do Prahy. Tady zkomponoval mj. houslovou sonátu a ucházel se s ní o místo v kroměřížské kapele olomouckého biskupa Karla II. z Lichtenštejna-Kastelkornu v té době obsazené Pavlem Josefem Vejvanovským. Místo nezískal, ale podařilo se mu získat místo v Salcburku na dvoře salcburského arcibiskupa Maxe Gandolfa z Künburgu, jemuž sloužil jako komorník a současně byl i varhaníkem v místním chrámu.

Salcburský pobyt na čas přerušil v roce 1680 cestou do Itálie, kde se chtěl zlepšit ve varhanní hře studiem u Bernarda Pasquiniho, pokračovatele Girolama Frescobaldiho. Zmapovat také místní hudební život; napsal o Arcangelovi Corellim, kterého si velmi považoval, že je zakladatelem hudební formy concerto grosso a jeho zápisky z italské cesty jsou pramenem pro poznání života v tehdejším Římě. Od roku 1690 až do své smrti v roce 1704 pak působil jako kapelník v Pasově u dvora pasovského biskupa. George Muffat zemřel 23. Února 1704.

Muffatovo dílo bylo ovlivněno italskými a francouzskými skladateli. Napsal mnoho instrumentálních sonát, orchestrální suity, varhanní toccaty i orchestrální concerti grossi. Je též autorem cembalových partit či několika děl s náboženskou tematikou.

Více prozradí a hudební ukázky nabídne Martina Klausová v pořadu, který bude mít premiéru v pátek 2. června v 19 hodin. Reprízy si můžete poslechnout v neděli 4. 6. v 9:00 a středu 7. 6. ve 22:00.

Foto: Pamětní deska umístěná r. 1937 na fasádě salcburské rezidence. "Zde v letech 1678–90 žil a skládal lidmi i múzami milovaný G. M., rodem Skot, narozením Alsasan, zemřelý v Pasově..." (©Wikipedie)

Podcast