Život Karola Szymanowského ukončila nemoc v pouhých 55 letech

Letos si od narození tohoto polského skladatele připomínáme rovných 140 let.

Další Hudba podle kalendáře připomene významného polského hudebního skladatele a pedagoga druhé poloviny 19. a první poloviny 20. století Karola Szymanowskeho. Jeho styl se pohyboval často na hranici tonality a bývá dáván do souvislosti jak s hudbou konce 19. století, takzvaným hudebním impresionismem, ale i s hudbou neofolklorismu, případně s díly autorů první hudební avantgardy.

Karol Maciej Szymanowski se narodil 3. října 1882 v obci Timošovka na Ukrajině. Pocházel z polské rodiny žijící na Ukrajině už od osmnáctého století. Matka (rozená Taubeová) pocházela z Kuronska, které je dnes součástí Lotyšska a rodina v obci Timošovka vlastnila panství. Celá rodina Szymanowských byla hudebně založená. Jeho otec hrál na klavír a na violoncello, bratr Felix byl klavírista a sestra, Stanisława Korwin-Szymanowska, byla zpěvačkou. Karol se hudbou začal zabývat v sedmi letech. Nejprve studoval pod vedením svého otce a pak, od roku 1892, byl jeho učitelem Gustav Neuhaus, místní hudební pedagog; a byl to právě on, kdo objevil Szymanowského kompoziční schopnosti. Poté Szymanowski studoval ve Varšavě na Státní konzervatoři u prof. Zygmunta Noskowského a v letech 1901–05 pokračoval ve studiu harmonie u Marka Zawirského.

V letech 1903–1905 žil Szymanowski v Berlíně, kde se setkal s Richardem Straussem a inspirován jeho hudbou, zkomponoval svou první symfonii. Jeho další inspirací byla pak hudba Claude Debussyho, s nímž se setkal v roce 1914 při svých cestách po Evropě. První světovou válku pak Szymanowski strávil v rodné obci a intenzivně se zabýval komponováním.

Další osudy tohoto polského skladatele připomene Martina Klausová v pořadu, který bude mít premiéru v pátek 7. října v 19 hodin. Reprízy si můžete poslechnout v neděli 9.10. v 9:00 a středu 12.10. ve 22:00.

Foto: Profimedia

Podcast