Domy a dveře Alfreda Brendela

Březnové novinky Supraphonu přináší DVD Alfreda Brendela, ale i tři velké Dvořákovské komplety.

Hned první březnová novinka hudebního vydavatelství Supraphon přináší velkou raritu a tou je DVD, které mapuje nejen výjimečné interpretační umění skvělého rakousko-britského klavíristy Alfreda Brendela, ale přináší také výběr z jeho přednášek a masterclass.
Když se Alfred Brendel v prosinci 2008 před dojatým vídeňským publikem loučil po 60 letech s kariérou klavíristy, nebyla to „tečka“, jak se v tu chvíli zdálo. Spíše „středník“. Uvolněnou – takříkajíc - kapacitu Brendel investoval do dalších svých „životů“ – psaní hudebních esejů a poesie, přednášení, vedení mistrovských kursů. 5. ledna tohoto roku oslavil úctyhodné 90té narozeniny a nutno říci, že vedle zkušeností, které přináší jeho věk, jej charakterizuje i stálá chuť poznávat a učit se. A také s humor, který nezřídka obrací k sobě samému. Málokterá osobnost ovlivnila interpretaci a vnímání hudby jako právě Brendel. Jako první natočil celé Beethovenovo klavírní dílo, podařilo se mu na koncertní pódia vrátit hudbu Franze Schuberta. V posledních letech se stále vracel do Prahy a z jeho přednášek a masterclass v Rudolfinu vzniklo i zmiňované supraphonské DVD. S Brendlem – klavíristou jsou nepochybně nejsilněji spjata jména už zmiňovaných Beethovena a Schuberta, ale patří k nim i Mozart a právě těmto autorům jsou věnovány záznamy na tomto DVD. Najdeme tu přednášky Beethovenovy sonáty a jeho pozdní styl a Jak hrát Mozarta, záznam Brendlovy pražské lekce, věnované interpretaci Schubertova Klavírního tria č. 1 B dur a v neposlední řadě zhruba hodinové vyznání s názvem Můj hudební život. Brendel v těchto textech odkrývá zdroje své inspirace, svého vzdělání, umění a vidění světa. A je skvělým vypravěčem Ostatně on sám říká: „Vedle mých hudebních povinností se vyvinula činnost spisovatele a stala se mou druhou existencí. Hudba byla ústředním tématem, dokud mě nepřekvapily básně… Mám v sobě vícero domů a dveří.“
A teď už Alfréd Brendel a jedna z šesti Bagatel Ludwiga van Beethovena, opus 126.

Už po 30té se letos budou udělovat prestižní ceny České hudební akademie „Anděl“. K jejich vyhlášení dojde 29. května 2021, ovšem první kolo hlasování České hudební akademie skončilo už v noci z 31. ledna na 1. února. V celkem 15ti kategoriích hlasovalo 379 akademiků, odborníků z celého spektra hudební branže z řad muzikantů, dosavadních držitelů Anděla, hudebních producentů, novinářů, dramaturgů i pořadatelů koncertů. Je potěšitelné, že třetí rok po sobě mezi kategoriemi nacházíme ocenění pro klasickou hudbu. A v této kategorii má Supraphon hned dvě nominace. Tou první je album klavíristy Jana Bartoše a Symfonického orchestru Českého rozhlasu s dirigentem Jakubem Hrůšou s hudbou Vítězslava Nováka, tou druhou cédéčko flétnistky Jany Semerádové s nahrávkou Chaconne pro princeznu.

V roce 2020 jsme si připomínali 150. výročí narození jednoho z nejvýznamnějších českých skladatelů Vítězslava Nováka. Novák - pozdní romantik i první v generaci modernistů, žák Antonína Dvořáka – svou inspiraci často čerpal z moravské lidové hudby. Jeho výročí bylo výzvou k připomínce jeho klavírního i orchestrálního díla. Ujal se toho klavírista Jiří Bartoš, Který za doprovodu Symfonického orchestru Českého rozhlasu nahrál Novákův klavírní koncert e moll a také cyklus drobných skladeb Za soumraku op. 1, inspirovaný mj. poezií J. S. Machara. Nahrávku doplňuje Novákova symfonická báseň Toman a lesní panna. Jak už bylo řečeno, taktovky se ujal Jakub Hrůša.

Další nominovanou nahrávkou na Cenu Anděl v kategorii klasiky je „Chaconne pro princeznu“., CD které přináší díla dvorních skladatelů Princezny Anny Oranžské Georga Friedricha Händela a Jeana-Marie Leclaira. Oba se pohybovali královském dvoře, vyučovali urozené potomstvo a komponovali pro dvůr i samotnou princeznu Annu, která sama byla velmi zdatnou cembalistkou a po celý život se obklopovala vynikajícími umělci. Spolu s flétnistkou Janou Semerádovou se na nahrávce podílel cembalista Erich Traxler.

Které CD nakonec cenu obdrží, bude známo 29. května.

V loňském roce jsme si připomínali kulaté výročí Vítězslava Nováka, letošní rok zas bude ve znamení 180tého výročí narození jeho učitele, jednoho z nejvýznamnějších nejen českých hudebních skladatelů, Antonína Dvořáka. V této souvislosti nelze nezmínit za všech y dvořákovské nahrávku hudebního vydavatelství Supraphon alespoň tři velké komplety, a sice jeho symfonického, orchestrálního i komorního díla.

Komplet komorních Dvořákových děl tvoří čtveřice cédé s autorovými klavírními kvartety a kvintety, smyčcovými kvintety a sextetem. Z hlediska Dvořákovy tvorby tento výběr pokrývá prakticky celé jeho tvůrčí období od první skladby, kterou sám autor označil opusovým číslem 1 (smyčcový kvintet a moll, B 7) až po kompozice ze skladatelova pozdního období. Na těchto nahrávkách, které lze bez ostychu označit přívlastkem nadčasové, jsou hlavními protagonisty členové Panochova kvarteta, kterým sekundují takové veličiny jako Josef Suk, Jan Panenka, Josef Hála či Josef Chuchro.

Dalším kompletem je krabička s osmi disky, které shrnují nejzávažnější Dvořákova symfonická díla. Vedle Symfonických básní Vodník, Polednice, Zlatý kolovrat a Holoubek a Koncertních předeher V přírodě, Karneval a Othello se zde poprvé u Supraphonu na CD objevuje pečlivě zremasterovaná analogová nahrávka kompletních Dvořákových symfonií z let 1972-74 pod taktovkou Václava Neumanna. Ten navázal na silnou dvořákovskou tradici České filharmonie po svých předchůdcích Václavu Talichovi a Karlu Ančerlovi a rozvinul ji ve zvukové barevnosti a romantickém rozmachu.

A do třetice je tu další „orchestrální“ komplet 8 CD. Vedle Slovanských tanců zahrnuje řadu sporadicky nahrávaných Dvořákových symfonických děl (Husitská, Domov můj, Píseň bohatýrská) i nádherných skladeb pro komorní a smyčcový orchestr. Kromě snímků Neumannových tu přišli ke slovu i další velcí dvořákovští dirigenti – Mackerras, Bělohlávek či z mladé generace Jakub Hrůša. Souhrn orchestrálního díla je pak završen kompletem skladeb koncertantních, počínaje téměř neznámým violoncellovým koncertem A dur mladého Dvořáka až po vůbec nejhranější koncert h moll. I zde Supraphon sáhl k osvědčeným vrcholným nahrávkám těchto děl v interpretaci sólistů světového renomé, k nimž beze sporu patří Josef Suk, Václav Hudeček, Miloš Sádlo či Ivan Moravec.

Podcast