Mozart pro lepší učení, koncentraci a paměť

Zářijové novinky Supraphonu

První podzimní novinka hudebního vydavatelství Supraphon akcentuje začátek podzimu, resp. nového školního roku. Jmenuje se totiž Mozart pro lepší učení, koncentraci a paměť. Aneb Učte se chytře s Mozartem! Album obsahuje skladby speciálně vybrané pro učení a koncentraci. Pojem „Mozartův efekt“ popsali vědci již začátkem devadesátých let 20. století. Poslech klasických skladeb od Wolfganga Amadea Mozarta podporuje studium i soustředění, protože člověk lépe vstřebává a udrží nové informace. Je totiž dokázáno, že poslech klasické hudby bezprostředně před učením a během učení, ale také při četbě a dalších duševních činnostech příznivě ovlivňuje naši vnímavost, kreativitu a činorodost. Na cédéčku najdeme například předehry k operám Figarova svatba, Kouzelná flétna, Klavírní koncert F dur, část Malé noční hudby i Symfonie č. 40 g moll.

Další supraphonská novinka přináší hudbu Vítězslava Nováka. Dvořáka žáka, pozdního romantika, jehož významným zdrojem inspirace byla moravská lidová hudba. Letošní 150. výročí Novákova narození je příležitostí se podívat na jeho tvorbu zblízka a objevovat dosud skryté. A tak nahrávka obsahuje Novákův Koncert pro klavír a orchestr e moll a cyklus drobných skladeb Za soumraku op. 13, který je inspirovaný mj. poezií J. S. Machara a svou intimitou představuje protipól k virtuosní stylizaci koncertu. Klavírního partu se na nahrávce zhostil klavírista Jan Bartoš. V klavírním koncertu jej doprovází Symfonický orchestr Českého rozhlasu pod taktovkou Jakuba Hrůši. Z oblasti Novákovy symfonické tvorby pak Jakub Hrůša vybral dílo zřejmě nejambicióznější, symfonickou báseň Toman a lesní panna. Novákovi v ní šlo o vyjádření „neodolatelně strhujícího víru zběsilé vášně“, své dílo označil jako „zvukovou orgii“ a obsah balady chápal jako „zobrazení démonické moci ženy nad mužem“. Vyznání Jakuba Hrůši, jednoho z nejrespektovanějších dirigentů dneška, je pozváním k objevování Nováka: „Hrát jej musíme. Obohacení, které pro nás dřímá v jeho díle, je příliš hluboké a dalekosáhlé, než abychom kolem něj procházeli bez povšimnutí a nechali je zcepenět v zaprášených archivech a učebnicích dějin hudby.“

Další supraphonské novinky jsou věnovány hudbě Ludwiga van Beethovena. Celkem logicky, vždyť rok 2020 je rokem kulatého výročí jeho narození. A tak Supraphon připravil integrální nahrávku Beethovenových kvartetů pořízených Smetanovým kvartetem v Praze pro Nippon Columbia. Tento komplet teď vychází poprvé na CD mimo Japonsko.

Smetanovo kvarteto patří k souborům, které si rozhodně zaslouží označení „legendární“. Soubor po více než čtyři desetiletí křižoval nejslavnější světová pódia a získal si výjimečné postavení a nadšení publika nejen u nás, ale např. i ve Velké Británii, USA a Japonsku. „Smetanovci“ se (mj. díky rozhodnutí hrát veškerý repertoár zpaměti) dopracovali k dokonalé souhře a nebývalé flexibilitě ve vedení jednotlivých hlasů. Beethovena studovali a prováděli od prvních let své existence, po Smetanovi byl jejich nejhranějším autorem a od roku 1978 měli na repertoáru celé jeho kvartetní dílo. V letech 1976–1985 pak v Praze se supraphonským nahrávacím týmem uskutečnili už zmiňovaný vskutku olbřímí beethovenovský projekt pro Nippon Columbia. Tuto nahrávku tedy teď vydává Supraphon – samozřejmě pečlivě zremasterovanou z původních analogových pásů - a pro milovníky dokonalého zvuku skýtá možnost poslechu ve špičkové technické kvalitě.

Druhou nahrávkou, která je poctou Beethovenovi, je nahrávka skladatelových klavírních trií. Od prvního opusového čísla, které se Beethoven uvolil přiřadit trojici klavírních trií, bylo zřejmé, že tento dvaadvacetiletý skladatel nebude zákonitosti kompozice pouze ctít; bude je chtít po celý život zkoumat, posunovat, spoluvytvářet – a bude se pohybovat na hraně i za hranou srozumitelnosti pro své současníky. Joseph Haydn při prvním soukromému provedení Trií op. 1 údajně zapochyboval, zda poslednímu z nich běžné publikum bude schopno porozumět. Beethoven i v tomto nástrojovém obsazení experimentuje – s formou, harmonickými postupy atd. Toto CD jako další příspěvek k 250. výročí narození skladatele z největších natočilo Smetanovo trio.

Podcast